Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących poniższych wykazów udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1109/33,

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0040 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00053679/5
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaż o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    12,87 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15-go maja  każdego roku

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2965/1, 2966/1, 2967/1
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    0,63 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     TR1B/00081997/5
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako  R V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     1,53 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    635/27
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    5,00 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    TR1B/00051350/9
4

5.

Położenie

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Mokrzyska-Bucze

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako  Ps IV, Ps V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     1,53 zł do 6,15 netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku,

 

     
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji,  dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz.121 z późn. zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.