W Jasieniu inwestują

W czasie tegorocznych wakacji, w miesiącach lipcu i sierpniu w szkole podstawowej w Jasieniu zostały wykonane prace remontowe polegające na rozbiórce stropodachu, przełożeniu słupów dachowych, usunięto także rysy i pęknięcia na ścianach zewnętrznych. Koszt prac wyniósł ponad 130 tysięcy złotych.

Prace związane z termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu zostaną rozpoczęte w tym miesiącu i będą zakończone we wrześniu 2019 roku, ich koszt wyniesie blisko 447 tysięcy złotych. W ramach termomodernizacji na dachu szkoły zamontowane zostaną ogniwa fotowoltaiczne. Jednocześnie z termomodernizacją budynku szkoły prowadzone będą prace związane z modernizacją centralnego ogrzewania, inwestycja zamknie się kwotą 172 tysięcy złotych.

Jeszcze w tym roku w ciągu drogi krajowej nr 94 Kraków-Tarnów w Jasieniu wybudowany zostanie chodnik. Na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad gmina wykonała projekt ciągu dla pieszych, projekt został zatwierdzony przez GDDKiA, a wojewoda małopolski wydał pozwolenie na budowę. W lipcu komplet dokumentacji trafił do krakowskiego wydziału GDDKiA, ta zapewnia, że chodnik wybudowany zostanie jeszcze w tym roku. Koszt budowy wyniesie prawie 1,4 miliona złotych.

70 tysięcy złotych to cena budowy chodnika przy ulicy Mazurkiewicza w Jasieniu. Roboty zostaną zlecone po ustaleniu zakresu robót w terenie i zebraniu ofert na wykonanie. Trakt dla pieszych wybudowany zostanie jeszcze w tym roku.

Blisko dwa miliony kosztować będzie budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicach Strażackiej i Mazurkiewicza w Jasieniu. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zakończą się w drugiej połowie przyszłego roku.

Przy ulicy Floriańskiej w Jasieniu wykonano konserwację kapliczki pod wezwaniem Chrystusa Ukrzyżowanego, koszt prac wyniósł ponad 20 tysięcy złotych.

dsc_0451-001

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.