Uroczystości strażackie w Jadownikach

Uroczystą mszą w kościele pod wezwaniem św. Prokopa Opata rozpoczęły się uroczystości związane z poświęceniem proporca Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz przekazaniem samochodu dla tamtejszej jednostki OSP. Na uroczystość zorganizowaną przez Zarząd OSP Jadowniki z dh Józefem Mólem na czele przybyło wielu znamienitych gości, między innymi burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka, wicewojewoda Józef Gawron, starszy kapitan Marek Chwała – komendant Szkoły Aspirantów w Krakowie, komendant powiatowy straży pożarnej Piotr Strojny, Marian Zalewski – prezes Zarządu Powiatowego OSP RP, Marian Czarnik – prezes Zarządu Gminnego OSP RP, radni miejscy i powiatowi, rodzice małych strażaków i mieszkańcy Jadownik. Wydarzenie uświetniły poczty sztandarowe z jednostek OSP z Brzeska, Bucza, Jasienia, Okocimia i Wokowic oraz z Maszkienic z gminy Dębno. Przybyli także na nie członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Moto-Jadowniki” z prezesem Wacławem Japą na czele.

Podczas mszy kapelan powiatowy OSP ks. Grzegorz Górka poświęcił proporzec ufundowany dla Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, a po nabożeństwie poświęcony został samochód ratownictwa technicznego, który z brzeskiej komendy trafił do jednostki OSP w Jadownikach.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym w Jadownikach. Prezes Zarządu OSP Jadowniki druh Józef Mól wygłosił przemówienie, w którym przedstawił historię powstania Dziecięcej Drużyny Pożarniczej oraz wyróżnił osoby, które są z nią związane. Specjalne podziękowania trafiły m.in. na ręce burmistrza Brzeska Grzegorza Wawryki, małopolskiego komendanta PSP nadbrygadiera Stanisława Nowaka i zastępcy małopolskiego komendanta PSP starszego brygadiera Marka Bębenka oraz Jarosława Sorysa – sołtysa Jadownik i radnego gminy Brzesko. Następnie burmistrz Grzegorz Wawryka wręczył 10 strażackich mundurków dla kolejnych małych strażaków.

Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec proporca dokonali rodzice członków Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, burmistrz Grzegorz Wawryka, starszy kapitan Marek Chwała, Małgorzata i Zygmund Popielowie, Teresa i Edmund Lesiowie, Ryszard Grodny, Krystian Grzyb, Zofia Pukal, Anna i Kazimierz Kuralowie, Ewa i Rafał Krajowie, Katarzyna i Zbigniew Serwatkowie, Jerzy Gawiak i Sławomir Pater.

-Cieszę się, że dziecięca drużyna rozrasta się i przybywa jej członków. Mam nadzieję, że te maluchy zasilą kiedyś szeregi zawodowej i ochotniczej straży pożarnej – mówił na zakończenie uroczystości burmistrz Grzegorz Wawryka.

***********
W 2016 roku Zbigniew Serwatka, Jerzy Gawiak i Katarzyna Serwatka wystąpili do Zarządu OSP Jadowniki z propozycja założenia Dziecięcej Drużyny Pożarniczej, co spotkało się z przychylnością władz jednostki. Widząc wzrost zagrożeń płynących z otoczenia, zabieganie rodziców oraz brak aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież Zarząd OSP w Jadownikach postanowił utworzyć przy swojej jednostce, jako jedną z nielicznych w Małopolsce, Dziecięcą Drużynę Pożarniczą. Od tego momentu rozpoczął się proces pozyskiwania najmłodszych druhów w wieku od 3 do 10 lat do mającej powstać DDP. Po kilku wizytach w przedszkolach i szkołach podstawowych została zorganizowana pierwsza nieformalna zbiórka, która odbyła się w sierpniu 2016 roku. Na pierwszym spotkaniu dzieci zapoznały się ze sprzętem do gaszenia pożarów oraz z budynkiem remizy OSP Jadowniki. Początkowo w skład DDP wchodziło 19-ro dzieci w wieku przedszkolnym. Mali druhowie przez zabawę uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy, zapoznają się ze sprzętem do ratownictwa, odwiedzili komendy straży pożarnej i policji. Kolejne zbiórki organizowane były w formie nauki przez zabawę, oczywiście związaną z pożarnictwem i pierwszą pomocą.
Powstająca DDP spotkała się z życzliwością zarówno władz jednostki jak również i włodarzy gminy Brzesko. 10 grudnia 2016 roku mali druhowie otrzymali swoje pierwsze mundurki wraz z hełmami zakupione przez Urząd Miejski w Brzesku, a także koszulki i proporczyki ufundowane przez firmę budowlaną państwa Mularzów z Jadownik. W ubiegłym roku w Wieruszowie, w województwie łódzkim mali strażacy z Jadownik brali udział w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych. W olimpiadzie udział wzięło 32 dziecięce drużyny z 10 województw – 350 zawodników w wieku od 4 do 12 lat. OSP z Jadownik reprezentowały dwie drużyny, wszystkie startujące dzieci zajęły pierwsze miejsce otrzymując pamiątkowe medale, puchary oraz dyplomy. W czerwcu tego roku zarząd jednostki podjął uchwałę w sprawie nadania dla DDP proporca w uznaniu jej dorobku i tradycji. Za patrona DDP postanowiono obrać św. Florian. Proporzec DDP ma kształt trójkąta równoramiennego. Główna strona płata (awers) jest barwy niebieskiej, z umieszczonym na jego tle czerwonym logo oraz napis Dziecięca Drużyna Pożarnicza w kolorze srebrnym. Dwie dłuższe krawędzie płata proporca obszyte są srebrną frędzlą. Na drugiej stronie płata proporca (rewers) umieszczono logo OSP Jadowniki oraz napis w kolorze złotym DDP przy OSP Jadowniki im. św. Floriana.
Obecnie w skład DDP w Jadownikach wchodzi 40-ro dzieci, zarówno chłopcy jak i dziewczęta w wieku od 3 do 10 lat, którzy z wielkim zaangażowanie i oddaniem uczestniczą w zbiórkach DDP, obchodach organizowanych przez OSP Jadowniki oraz w uroczystościach państwowych i kościelnych. Opiekunami DDP nieprzerwanie są Katarzyna i Zbigniew Serwatkowie oraz Jerzy Gawiak.

dsc_0198 dsc_0256 dsc_0342 dsc00295 dsc00296 dsc00299 dsc00300 dsc00301 dsc00302 dsc00303 dsc00304 dsc00306 dsc00308 dsc00309 dsc00310 dsc00311 dsc00312 dsc00313 dsc00314  dsc00317 dsc00318 dsc00319 dsc00320 dsc00321 dsc00322 dsc00323 dsc00324 dsc00325 dsc00326 dsc00327 dsc00332 dsc00335 dsc00336 dsc00337 dsc00340 dsc00341 dsc00342 dsc00343 dsc00344 dsc00345 dsc00346 dsc00347 dsc00348 dsc00349 dsc00350 dsc00351 dsc00352 dsc00354 dsc00355 dsc00357 dsc00358 dsc00359 dsc00360 dsc00361 dsc00362 dsc00363 dsc00364 dsc00365 dsc00366 dsc00368 dsc00369 dsc00370 dsc00372 dsc00373 dsc00375 dsc00376 dsc00377 dsc00378 dsc00380 dsc00381 dsc00385

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.