Gospodarowanie odpadami na terenie gminy Brzesko

Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku przeprowadziło za rok 2017 analizę stanu gospodarki odpadami, która dostępna jest na stronie internetowej Urzędu www.brzesko.pl  w zakładce – ŚRODOWISKO – GOSPODAROWANIE ODPADAMI.  Pragniemy przedstawić mieszkańcom kilka istotnych informacji wynikających z ww. dokumentu. Poniża tabela przedstawia ilości odbieranych odpadów komunalnych zmieszanych (w tonach) od  mieszkańców z naszej Gminy przez  BZK na przestrzeni lat  2014 – 2017.

Gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Brzesko

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.