Oferta pracy

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej /PZAZ/ w Łysej Górze uprzejmie informuję, że zatrudni osobę z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności na stanowisko: robotnik do pracy lekkiej w pracowni ceramicznej lub rękodzielniczo – krawieckiej.

Miejsce pracy: Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łysej Górze, 32-853 Łysa Góra 251 Wymiar czasu pracy: 0,55 etatu.

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łysej Górze 251,  32-853 Łysa Góra od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.00, lub przesyłać na wyżej określony adres w terminie do dnia 17 sierpnia 2018r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do PZAZ).

Niezbędne wymagania i niezbędne dokumenty w załączniku poniżej.

Oferta pracy

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.