Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się  w  dniu: 30 Lipica 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 12:00 w sali obrad UM w  Brzesku ul. Głowackiego 51.

Proponowany  porządek  posiedzenia :

  1. Przyjęcie protokołu z dnia 21 czerwca 2018r.
  2. Sprawy bieżące i wolne wnioski – zaopiniowanie pism, wniosków i projektów uchwał.
  3. Wizja lokalna w Szkole Podstawowej Nr 1 w Jadownikach.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansowej  Rady Miejskiej w Brzesku- Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.