Konkursy dla małych i średnich przedsiębiorców

Trwa nabór wniosków do pakietu dla średnich miast w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” w poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”.

W ramach programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami mogą liczyć na wsparcie w poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”. Dofinansowanie przeznaczone jest na wdrożenia efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług. Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 14 lutego i trwa do 5 grudnia. Rozszerzono w niej zasięg naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi. Wnioski można składać w pięciu rundach. Obecnie trwa runda II – od 10 maja do 30 czerwca. W tym roku w ramach konkursu na przedsiębiorców czeka 500 mln zł dotacji, to o 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.
Informacje o naborach dostępne są na stronie PARP: http://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia materiału informacyjnego dotyczącego naboru pn. „Badania na rynek – dotacje dla firm inwestujących w miastach średnich”, z którym można się zapoznać pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=IN7RdxY2v8w
Zachęcamy serdecznie do aplikowania w naborze.

W przypadku dodatkowych pytań, dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w ramach funduszy europejskich zapraszam do ponownego kontaktu z naszym punktem informacyjnym (możliwy jest kontakt bezpośredni, telefoniczny pod numerem 12 616 06 16 lub mailowy pod adresem: fem@umwm.pl). Główny punkt informacyjny w Krakowie czynny jest w poniedziałki w godz. 8:00– 18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00  – 16:00.

parp_16-10

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.