Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu: 25 czerwiec 2018 roku /poniedziałek/ o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim w Brzesku w sali obrad ul. Głowackiego 51, 32-800 Brzesko

 

Proponowany porządek  posiedzenia :

 

  1. Opieka medyczna w szkołach oraz informacja na temat dożywiania dzieci.
  2. Informacja nt. planowanego wypoczynku dzieci  i młodzieży w okresie wakacji w Gminie Brzesko.
  3. Wolne wnioski i zapytania-rozpatrywanie bieżących pism skierowanych do komisji.

 

 

 

Przewodniczący   Komisji  Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady

Miejskiej w Brzesku

 

Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.