Bezpłatne doradztwo podatkowe

Zarząd Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych we współpracy z  gminą Brzesko prowadzi akcję udzielania informacji podatnikom zakładającym działalność gospodarczą.
Na mocy zawartego porozumienia  uruchomione zostało stanowisko informacyjne, zlokalizowane w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, pokój nr 14 (parter), które czynne będzie w każdy pierwszy oraz ostatni wtorek miesiąca w godz. od 12.00 do 14.00.

Zainteresowani podatnicy będą mogli uzyskać od doradców podatkowych informacje i porady na tematy związane z zakładaniem działalności gospodarczej np. wybór formy opodatkowania, wyłączenie z form opodatkowania, obowiązek rejestracji do podatku VAT, obowiązek zgłoszenia do podatku akcyzowego, obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej itp.

 

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.