Wiosenne inspiracje – konkurs teatralny

W Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. I. Łukasiewicza odbył się V Powiatowy Festiwal Świetlicowych Grup Teatralnych pod hasłem: „ Wiosenne inspiracje”, który zorganizowali wychowawcy świetlicy szkolnej. Do konkursu zgłosiły się cztery grupy świetlicowe, które występowały według kolejności, jaką wylosowali dla nich ich opiekunowie. Jury oceniło występy i podjęło decyzję o kolejności miejsc.

I miejsce Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 – grupa „Złote świetliki” i Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 – grupa „Stokrotki”; II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Gnojniku – grupa „Pozytywka”; III miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu – grupa „Stokrotki”. Występy oceniało jury w składzie: Ryszard Ożóg – wicestarosta powiatu brzeskiego, Jolanta Latocha-Dylewska – dyrektor Szkoły Muzycznej w Brzesku, Krzysztof Szydłowski – akustyk i aranżer w brzeskim MOK-u, Magdalena Drzazga –Biuro Promocji i Organizacji Widowni Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Renata Pabian – pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ocenie, w skali od 1 do 5, poddano zgodność treści z tematyką, ruch sceniczny, emisję głosu i ekspresję, ramy czasowe oraz ogólny wyraz artystyczny inscenizacji. Wszystkie grupy, które wzięły udział w konkursie teatralnym, zaprezentowały ciekawe i barwne przedstawienia zainspirowane wiosenną aurą. Każde z nich zrealizowało nadrzędne cele, jakimi były: uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego nas świata przyrody i przyjmowanie proekologicznych postaw wobec niego. Przygotowanie do występów i prezentacja projektów wobec jurorów i widzów realizowały kształcenie umiejętności poprawnej dykcji, melodyjnego śpiewu, ruchu scenicznego i autoprezentacji. Uczyły też współodpowiedzialności i współdziałania w grupie. Pomiędzy występami uczestnicy i widzowie byli zaangażowani w rozwiązywanie zagadek przyrodniczych.

Zwracamy się ze szczególnym podziękowaniem do rodziców wszystkich uczniów, których dzieci brały udział w konkursie, za okazaną pomoc, zwłaszcza w przygotowaniu strojów, elementów dekoracji i rekwizytów niezbędnych do zaprezentowania przedstawienia.

Dziękujemy sponsorom – Urzędowi Miasta Brzeska i Starostwu Powiatowemu, którzy przyczynili się do sfinansowania atrakcyjnych nagród rzeczowych dla grup świetlicowych i wyróżnień dla indywidualnych uczniów wykazujących się szczególnymi predyspozycjami aktorskimi. Panu Łukaszowi Kądziołce – właścicielowi pizzerii „Soprano” – dziękujemy za zasponsorowanie cateringu dla dzieci biorących udział w konkursie.

Słowa podziękowania i uznania kierujemy do nauczycieli przygotowujących dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe, że podjęli trud pracy z chętnymi uczniami, a ci mogli się zrealizować i zaprezentować wobec szerokiej publiczności, która występy nagradzała brawami i pochlebnymi wypowiedziami na forum zebranym w sali gimnastycznej. Dzieci oglądające występy chętnie komentowały i wyrażały swoje opinie, zwłaszcza na temat tego, co im się szczególnie podobało. Prezentowane przedstawienia oglądali uczniowie szkół podstawowych, zaproszone grupy przedszkolne oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brzesku wraz z terapeutami.

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku szkolnym także inne świetlice szkolne do wzięcia udziału w tym projekcie.
Zainspirowani wiosną, jej pięknem i bogactwem w przyrodzie, cieszmy się, korzystajmy w wolnych chwilach z przebywania na łonie natury i w myśl słów piosenki śpiewanej przez dzieci na festiwalu: „Kochajmy wiosnę, bo słonkiem do nas śmieje się. Kochajmy wiosnę, wiosną jest piękny każdy dzień”. (Organizatorzy konkursu – nauczyciele świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku)

img_4642 img_4654 img_4658 img_4667 img_4669 img_4677 img_4680 img_4681 img_4683 img_4689 img_4702 img_4703 img_4704 img_4721 img_4728 img_4730 img_4739 img_4743 img_4748 img_4774 img_4779 img_4817 img_4823 img_4829 img_4852 img_4856 img_4873 img_4879 img_4887 img_4900 img_4914 img_4923 img_4924 img_4936 img_4945 img_4947 img_4977 img_4978 img_4981 img_4993 img_4995 img_5018 img_5072 img_5087 img_5093 img_5096 img_5101 img_5103

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.