Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI  REWIZYJNEJ RADY  MIEJSKIEJ  w  BRZESKU odbędzie się dnia: 18 KWIETNIA 2018r.  /ŚRODA/  o godzinie  11 00 w sali  obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku, Głowackiego 51.

Proponowany  porządek  posiedzenia :

  1. Analiza skargi Pani J.F
  2. Omówienie sprawozdania z funkcjonowania MOPS za okres 2017 r.
  3. Bieżąca informacja nt. obowiązujących stawek w ramach systemu gospodarowania odpadami w Gminie Brzesko.
  4. Przyjęcie protokołów z dnia 27 lutego i 16 marca 2018r.
  5. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.

 

 
 

 

 

                                                                                   Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

                                                                                       Rady Miejskiej w Brzesku

 

                                                                                            Barbara Borowiecka

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.