Zebranie wiejskie w Szczepanowie

Sołtys wsi Szczepanów zawiadamia i uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie wiejskie z udziałem władz samorządowych, które odbędzie się 22 kwietnia (niedziela) o godz. 18.00 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców zebranie odbędzie się w II terminie tj. o godz. 18.15.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2. Przedstawienie porządku Zebrania
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2017 rok.
4. Wystąpienie Burmistrza i zaproszonych gości.
5. Zapytania mieszkańców.
6. Odpowiedzi na zapytania.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie Zebrania.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.