Lokal przy ul. Goetzów Okocimskich 47 do zbycia

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1 Lokal mieszkalny  Nr 2
2 Powierzchnia użytkowa lokalu  46,55 m2      
3 Oznaczenie księgi wieczystej  TR1B/00093058/8
4 Położenie i opis nieruchomości Lokal mieszkalny nr 2 położony jest w środkowej części trzylokalowego wolnostojącego parterowego budynku mieszkalnego przy ul. Goetzów Okocimskich 47
w Okocimiu. Składa się z jednego pokoju, kuchni, łazienki, wiatrołapu, klatki schodowej. Do lokalu nr 2 przynależy strych o pow. 27,00 m2. Łączna pow. lokalu wraz
z pomieszczeniem przynależnym wynosi 73,55 m2.
W budynku przy ul. Goetzów Okocimskich 47 wyodrębniono 2 samodzielne lokale, które zostały sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców. Zbywany lokal nr 2 jest w złym stanie technicznym, przeznaczony do remontu.
5 Forma zbycia Publiczny nieograniczony przetarg ustny
6 Wartość lokalu 30.630,00 zł
7 Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 80/10 w Okocimiu objęta KWTR1B/00092294/7) 12.370,00 zł – zgodnie z udziałem wynoszącym 7355/23468 cz.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 80/10, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 22 maja 2018 r. włącznie.

(6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51, oraz zamieszczenie na stronach internetowych urzędu,a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się w prasie.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 – pokój 120,  tel. (14) 68-65-170.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.