Rozstrzygnięcie konkursów

Ogłoszenie wyników konkursów na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Brzesko na rok 2018 określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego Nr 1: „Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa”,  Nr 5: Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się.

Wyniki konkursu-Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywiania oraz aktywności fizycznej społeczeństwa

Wyniki konkursu – Wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.