Informacja o zmianie organizacji ruchu

Urząd Miejski informuje, że od dnia 21.02.2018 roku planowane jest wprowadzenie zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na ul. Robotniczej w Brzesku.

Informujemy, że po zakończonym postępowaniu prowadzonym na wniosek Zarządu Osiedla „Okocimskie” i mieszkańców ul. Robotniczej dotyczącym zmiany w istniejącej organizacji ruchu drogowego na w/w ulicy, zgodnie z zatwierdzeniem organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych tj. starosty brzeskiego znak: ZDP.DI.4510.2.2018 z dnia 10.01.2018 roku wprowadza się ruch jednokierunkowy na drodze gminnej nr 250628K ul. Robotniczej w Brzesku poprzez wprowadzenie oznakowania pionowego w postaci znaku D-3 „droga jednokierunkowa” od strony wjazdu z ul. Pomianowskiej oraz znaku B-2 „zakaz wjazdu wszelkich pojazdów” przy wylocie ul. Robotniczej przy sklepie MARK.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.