Posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Miejskiej w Brzesku, które  odbędzie się w dniu:   28 Lutego 2018 roku (środa )o godzinie 12.00

w  Sali posiedzeń UM w Brzesku, ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 23 stycznia 2018 r. ( protokół jest wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej ).
  2. Funkcjonowanie dziennego domu seniora „Senior+” – Wizja lokalna. Określenie potrzeb i możliwych kierunków rozwoju.
  3. Wizyta w noclegowni.
  4. Informacja na temat stanu wodociągów i kanalizacji na terenie gminy oraz przedstawienie informacji na temat wysokości opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
  5. Informacja na temat stanu wody pitnej na terenie gminy Brzesko.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski – analiza pism, wniosków i projektów uchwał na sesję RM w miesiącu  lutym br.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

 

                                                                                                     Grzegorz Kolbusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.