Ratują i uczą ratować

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do programu „Ratujemy i uczymy ratować”. Ideą projektu jest objęcie nauką resuscytacji wszystkich dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce. Program uczy zasad udzielania pierwszej pomocy i ma na celu wprowadzenie zajęć , w czasie których dzieci nauczą się podstawowych czynności ratujących życie. Program RUR od kwietnia 2006 roku realizowany jest przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zarząd Główny Związku OSP RP na mocy zawartego porozumienia o współpracy włączył się w realizację programu, jako jego partner.

W ramach programu strażacy z OSP Jadowniki odwiedzili dwie tamtejsze szkoły podstawowe, gdzie w klasach I-III przeprowadzili zajęcia szkoleniowe. Dzieci z zaciekawieniem słuchały i aktywnie uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych dotyczących resuscytacji. Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzymywał dyplom małego ratownika, łącznie przeszkolono ponad 100 uczniów.

5 lutego szkołę podstawową nr 2 w Jadownikach odwiedzili druhowie: Bartłomiej Stępak, Daniel Słobodzian, Marek Śmietana i Piotr Czernecki. 7 lutego w szkole nr 1 szkolenie prowadzili Bartłomiej Stępak, Piotr Czernecki, Przemysław Duda i Zbigniew Serwatka.
Kolejne szkolenia zaplanowano na wrzesień.

27540828_1693442657383981_3298190682324551477_n 27545513_1693442734050640_6309027721569764912_n 27752393_1693442810717299_2357678768852130905_n dsc_0022 dsc_0034 dsc_0061 dsc_0063 dsc_0069 dsc_0070

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.