Zebranie sołeckie w Buczu

Sołtys wsi Bucze zawiadamia i uprzejmie zaprasza wszystkich mieszkańców wsi na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 13 lutego o godz.17.00, w budynku szkoły podstawowej w Buczu. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w tzw. drugim terminie, tj. w tym samym dniu i miejscu o godzinie 1715.

Prosimy o liczne przybycie.

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.