Ogólnopolski konkurs ekologiczny

Rusz IV edycja konkursu pod nazwą „Mistrz recyklingu Maks porządkuje odpady”, który stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska i związanych z nim ustaw. Będzie to trzecia edycja naszego ogólnopolskiego konkursu.

Konkurs odbędzie się od 15.01.2018 do 30.03.2018. W ramach konkursu uczniowie odpowiadają na 10 pytań zamkniętych oraz pięć pytań otwartych związanych z prawidłową gospodarką odpadami komunalnymi, a także opakowaniowymi oraz ZSEIE. Jury oceni nadesłane prace. Trzy zwycięskie ekozespoły pojadą na wyprawę do wybranego Parku Narodowego lub odbędą wizyty studialne do najnowocześniejszych instalacji odzysku i recyklingu odpadów w Polsce.

Na zgłoszenia czekamy do 15.01.2018 roku. Nauczyciele lub opiekunowie zgłaszają ekozespoły z klas 47 szkół podstawowych. Uczestnicy ekozespołu wspólnie podczas jednej lekcji edukacji ekologicznej (może to być koło pozalekcyjne, zajęcia świetlicowe lub inne spotkanie) rozwiązują cztery gry edukacyjne w formie aplikacji internetowych na temat recyklingu odpadów. Na stronie internetowej konkursu: WWW.chlorofil.com.pl, znajduje się scenariusz lekcji edukacji ekologicznej do pobrania bezpłatnie, w celu przeprowadzenia konkursowej lekcji edukacji ekologicznej o postępowaniu z odpadami.

Organizator: Fundacja Chlorofil KRS 0000393451, ul. Dywizjonu 303 nr 1391174,01-470 Warszawa

Tel. +48 608 633 593, e-mail: chlorofilchlorofil.com.pl. WWW.chlorofil.com.pl

Informacja na temat ogólnopolskiego konkursu ekologicznego

Regulamin konkursu

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.