Posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się w dniu: 24 Listopada  2017 roku (piątek )  o godzinie 11.00, w  Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

 

 PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Brzesko za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach prowadzonych przez gminę – z udziałem Dyrektorów Szkół Podstawowych Gminy Brzesko.( inf. email)
  2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 19 października 2017 r.( Protokół  jest wyłożony do wglądu w BRM w Brzesku p.nr.13.)
  3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism skierowanych do komisji i  projektów uchwał. ( Inf. email)

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                        mgr Bogusław Babicz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.