Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i ..

Burmistrz Brzeska informuje o wyłożeniu do wglądu projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Brzesko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy na rok 2018. Projekt znajduje się na stronie www.brzesko.pl i w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok. nr 13.

Wszelkie uwagi i propozycje zapisów należy zgłaszać pisemnie w Urzędzie Miejskim w Brzesku pok.13, lub pocztą elektroniczną na adres konsultacje@brzesko.pl w terminie do 16 listopada br.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.