Oddaj swój głos na brzesko-bocheński festiwal

Na „Bocheńsko-brzeski festiwal soli i chmielu – 26 i 27 maja 2018” można głosować w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. To, czy będzie on zrealizowany zależy od poparcia projektu przez mieszkańców. W związku z tym zachęcamy Państwa do głosowania.

Głos można oddać na trzy sposoby – przez internet (https://bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie); przez wrzucenie karty do urny, jedna z nich znajduje się na parterze budynku urzędu miejskiego, przy ulicy Głowackiego 51 (na karcie w rubryce „kod zadania” należy wpisać TAR24, zaś w rubryce „nazwa zadania” umieścić wpis Bocheńsko-Brzeski Festiwal Soli i Chmielu 26-27 maja 2018) oraz za pośrednictwem poczty (przesyłając kartę na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem „Budżet obywatelski”. W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 16. rok życia. Głosowanie potrwa do 13 października.

„Bocheńsko-brzeski festiwal soli i chmielu” będzie dwudniowym (sobota 26 maja – Brzesko, niedziela 27 maja – Bochnia) forum publicznej prezentacji dorobku i osiągnięć grup artystycznych, folklorystycznych, rzemieślniczych, kół gospodyń wiejskich, gospodarstw agroturystycznych, browaru Okocim, kopalni soli w Bochni, restauracji i hoteli z terenu Brzeska i Bochni oraz innych gmin wchodzących w skład powiatu bocheńskiego i brzeskiego. Poprzez udział grup inscenizacyjnych, artystów i zespołów, zwiedzanie browaru Okocim, pałacu Goetzów, kopalni soli festiwal służyć będzie też edukowaniu oraz budowaniu marki regionu. Prezentowanie różnorodnych aspektów dziedzictwa, w tym kultury, sztuki, tradycji kulinarnych, kultury mieszczańskiej pozwoli turystom oraz mieszkańcom lepiej poznać walory regionu bocheńskiego i brzeskiego, których działalność promieniowała na całą Małopolskę. Wspólna prezentacja obu powiatów jest innowacyjnym podejściem do zaprezentowania produktu turystycznego. Festiwal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców. Przedsięwzięcie zostało podzielone na działania ukazujące kulturę i dorobek regionu bocheńsko-brzeskiego: jarmark regionalny, występy, koncerty, piknik rodzinny, rekonstrukcja procesu warzenia soli i piwa, ogólnodostępne konkursy wiedzy, zwiedzanie pałacu Goetzów, browaru Okocim, kopalni soli w Bochni. Te wspólne działania charakteryzować się będą silną identyfikacją wizualną, całościowym opracowaniem materiałów promocyjnych i atrakcyjnymi formami konkursów. Trwałym efektem projektu będzie powstanie folderu ukazującego walory turystyczne, przyrodnicze i kulturalne obu powiatów.

160-zadan_2-1-1

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.