Czas na wymianę kotłów

W związku z przystąpieniem Urzędu Miejskiego do programu obniżenia poziomu niskiej emisji  – (wymiana kotłów na pellet oraz gaz) oraz pozytywną oceną wniosku przez instytucje wdrażające informujemy, iż osoby, które uzyskały pozytywne wyniki przeprowadzonego audytu i zaakceptowały jego  warunki mogą przystąpić do realizacji wnioskowanego zadania.

Informujemy, że w dniach 29 i 30 września odbędą się targi kotłów gazowych oraz węglowych w siedzibie firmy HYDRAULIK Bochnia przy ulicy Brzeskiej 95. Podczas w/w targów będzie możliwość uzyskania informacji  o najnowszych  urządzeniach i rozwiązaniach technicznych prezentowanych przez różnych producentów kotłów.

Udział w targach z pewnością pozwoli zapoznać się z technicznymi i cenowymi ofertami różnych firm i ułatwić podjęcie decyzji o zakupie odpowiedniego kotła.  Do udziału w targach zapraszamy także osoby zainteresowane wymianą starego kotła węglowego na  kocioł V klasy spełniający wymogi dotyczące emisji.

Podczas targów w dniu 29.09.2017 r. odbędzie się także bezpłatne szkolenie instruktorów prowadzone przez BWT Polska.

pl-1 pl

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.