Promujemy subregion tarnowski

Już od prawie roku Fundacja Małopolska Izba Samorządowa, Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz  gmina Brzesko realizują projekt mający na celu promocję potencjału gospodarczego subregionu tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z konkursu RPO WM 2014 – 2020 w ramach działania 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Uczestnikami projektu są przede wszystkim  przedsiębiorcy należący do sektora MŚP oraz samorządy wchodzące w skład powiatu brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Głównym założeniem realizowanego zadania jest zachęcenie polskich i zagranicznych firm do podejmowania inwestycji w subregionie tarnowskim, a także zwiększenie eksportu towarów i usług jakie są oferowane przez działających w tym regionie przedsiębiorców.

W wyniku działań podejmowanych w ramach projektu powstały liczne narzędzia mające służyć promocji ofert biznesowych uczestników zadania, tj. portal gospodarczy, foldery zawierające charakterystykę poszczególnych przedsiębiorstw i stref aktywności ekonomicznych oraz świeżo wyprodukowany film promujący potencjał gospodarczy subregionu, który można obejrzeć pod linkiem:

wersja angielska: https://www.youtube.com/watch?v=4Nr0mAxTvk0

W ramach projektu zorganizowana zostanie również misja przyjazdowa polskich i zagranicznych dziennikarzy mająca na celu promocję atrakcyjności inwestycyjnej subregionu w magazynach branżowych. Dużym wydarzeniem z pewnością będzie także organizacja konferencji w Brukseli. Obecnie trwają przygotowania do udziału w międzynarodowych targach Warsaw Industry Week, które odbędą się w dniach 14-16 listopada br. w Warszawie.

Partnerzy projektu zapraszają wszystkich przedsiębiorców z terenu Subregionu Tarnowskiego do rejestracji i bezpłatnej promocji swych ofert na portalu gospodarczym www.tarnowskie.biz.pl

12fsc003_FourSeasonsMagAd_r2.indd

Pobierz folder dla inwestorów

clipboard01

  unia

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.