Udany piknik ekologiczny

W ostatnią sobotę odbył się  organizowany przez referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Brzesku piknik ekologiczny, mający na celu promowanie ochrony powietrza.Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych wraz z pracownikami Akademii Górniczo  – Hutniczej przy pomocy mobilnego laboratorium POLoNEs  prezentowała działanie kotłów o różnym stopniu zmodernizowania technologicznego i pompę ciepła – obrazujące różne możliwości ogrzewania budynków, przedstawiono także prawidłowy sposób rozpalania i spalania węgla w kotłach indywidualnych.

Ponadto podczas prowadzonych  warsztatów, zarówno dorośli jak i młodzież mieli możliwość poznania urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii – panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie wraz z doradcami energetycznymi, w indywidualnych konsultacjach zapoznawali mieszkańców z  najnowszymi źródłami dofinansowania inwestycji ekologicznych. Przedstawiane zostały także krótkie prezentacje przez lekarza pulmonologa, Agatę Smołuchę,  kominiarza Mariusza Pieniążka, leśnika Mieczysława Moroniewicza, prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Pawła Majewskiego oraz strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej dotyczące zagrożeń dla zdrowia i środowiska, jakie niesie za sobą spalanie niskiej jakości paliwa oraz odpadów.

Piknik uatrakcyjniła „Biesiada poniekąd ekologiczna” prezentowana przez grupę
„Sprawa Drugorzędna”  działającą przy MOK w Brzesku. Obecni na pikniku mogli bezpłatnie zaopatrzyć się w sadzonki drzew – lipy, jesiony, jodły, sosny i modrzewie dostarczone przez nadleśnictwo Brzesko oraz częstować się ekologicznymi jabłkami.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.