Lokal przy ulicy Ogrodowej 11 w Brzesku do zbycia.

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko przeznaczonej do zbycia

               Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

 

1 Lokal mieszkalny Nr 42
2 Powierzchnia użytkowa lokalu  55,38 m2
3 Położenie i opis nieruchomości Lokal mieszkalny nr 42 znajduje się w budynku wielolokalowym przy ulicy Ogrodowej 11 w Brzesku. Położony jest na IV piętrze, III klatce i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i przynależnej piwnicy o pow. 5,10 m2.

 

4 Forma zbycia Bez przetargu na rzecz najemcy
5 Wartość lokalu 150.298,00 zł
6 Wartość prawa własności nieruchomości gruntowej (działka nr 1109/13 w Brzesku objęta KW nr TR1B/00026448/9) 2.329,00 zł – zgodnie z udziałem wynoszącym 63223/3570000 cz.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 1109/13,  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu najpóźniej do dnia 21 września 2017 r. włącznie.

                                                   (6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu)

Powyższy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51.

Bliższych informacji udziela Wydział Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Brzesku ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170 – pokój 120.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.