Przedszkole bez granic

Blisko 750 tysięcy kosztować będzie realizowany przez gminę projekt „Przedszkole bez granic”, 640 tysięcy na ten cel samorząd pozyskał z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, resztę dołoży ze swojego budżetu.

-Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Brzesku. Tam utworzonych zostanie 60 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci, także niepełnosprawnych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku od trzech do siedmiu lat – wyjaśnia kierownik Biura Funduszy Europejskich, Rafał Najdała.

Prace adaptacyjno-modernizacyjne rozpoczną się już wkrótce, przedszkole czynne będzie od września. Za pieniądze z pozyskanej dotacji zakupione zostaną sprzęt i pomoce dydaktyczne dla czterech oddziałów – trzech nowotworzonych oraz jednego już istniejącego, organizowane będą zajęcia dodatkowe z zakresu logopedii, rewalidacji, nauki pływania oraz zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych dla osiemdziesięciorga dzieci. W ramach projektu organizowane będą także kursy dla nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej oraz informatyki.

Projekt przynieść ma poprawę sprawności ruchowej dzieci, zapewni im udział w zajęciach symulujących rozwój psychoruchowy, wyrównanie zdiagnozowanych deficytów, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Priorytetem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji. Pierwszy rok funkcjonowania placówki opłacany będzie za pieniądze z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.