Zaproszenie na konsultacje

SP ZOZ w Brzesku we współpracy z gminą Brzesko realizuje zadania Narodowego Programu Zdrowia, w ramach którego zapraszają  na konsultacje dla rodziców, członków rodzin osób używających szkodliwie, uzależnionych od środków odurzających, substancji psychoaktywnych i NSP. Konsultacje odbywają się od 15.05.2017 do 15.12.2017 roku w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 10.00. Konsultacje adresowane są dla osób z gminy Brzesko, są bezpłatne.

Informacje pod numerem telefonu 14 66 21 320 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Realizacja zadań publicznych dla pacjentów Gminy Brzesko

logo_spzoz_brzesko

This entry was posted by Marek Kotfis, on at and is filed under News. Comments are currently closed.