Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy

 Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1065/7,
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    165,0 m2
     3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     21266
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako RIVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     8,98 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.

 

 
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2778, 2837/1
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    1170,0 m2
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     49676/3, 81997
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako Ł VI, N.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     6,03 zł do 8,98 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.

 

 
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2837/1,
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    510,0 m2
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     81997
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako Ł VI.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     uprawy rolne – użytki zielone

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     6,03 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.

 

 
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

———————————————————————————————

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ     1016/1
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    0,01 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    49876
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    obręb Jasień

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako Br/R IIIb

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     dojazd do nieruchomości

 

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     8,98 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem roku 2017, w którym termin płatności ustala się na dzień 15 maja 2017r.

 

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

854/32

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy 0,0534 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     51350
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

 obręb Mokrzyska- Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     6,03 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości
wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem czynszu za rok 2017, którego termin płatności ustala się do dnia 10 sierpnia 2017r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

 

———————————————————————————————-

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

3223/2

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy 0,95 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     15526
4. Położenie

 

 

 obręb Mokrzyska- Bucze

 

 

5. Opis nieruchomości

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV, Ps V, R VI, Lz.

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     1,50 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości
wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem czynszu za rok 2017, którego termin płatności ustala się do dnia 10 sierpnia 2017r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  do trzech lat

 

———————————————————————————————

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    2747/15, 1262/7, 1063/5

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0090 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     37901, 61095, 54053
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko,  ul. Solskiego,

Þ    Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

 

Teren jest sklasyfikowany jako B, R IVb.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    garaże o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    12,62 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    15-go maja każdego roku, , za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r. oraz 10 grudnia 2017r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

———————————————————————————————

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1063/6, 1119/4, 1164/3, 1122/2, 1123/4, 1132/1, 1138/7

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,1177 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    81407, 27159, 27157,  19291, 11623, 38757,    24822
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Królowej Jadwigi

Þ    Brzesko, ul. Kwiatowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IVb, R IVa,

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawa warzyw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    8,98 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r. oraz na dzień 10 grudnia 2017r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

——————————————————————————————-

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1249/8

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0236 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     14882
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Brzesko, ul. Partyzantów

 

Teren jest sklasyfikowany jako RIVb, RV, Ba.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    zieleń przydomowa

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    8,98 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat 31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

 

———————————————————————————————-

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1967/13, 1968/3

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,47 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     63440, 529

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Brzesko, ul. Brzegowa

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IIIa, S/RIIIa, S/PsIII.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne -użytki zielone-koszenie i zbiór traw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    1,50 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    474/14, 474/18, 474/19, 640, 635/5,   4079/3

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    1,5157 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    51350,

 

4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    Obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV,  Ps V, Ł IV,

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne- użytki zielone

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    Od 0,74 zł do 8,98 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat 31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.
oraz do 10 grudnia 2017r.
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    995/2, 996/2, 989/5, 999/2, 1000/2, 1001/2, 1305, 1306, 1307
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    3,60 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    54175
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     Obręb Mokrzyska -Bucze

Þ      Tereny są sklasyfikowane jako Ł V, R V.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     uprawy rolne –użytki zielone
8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     0,74 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31-go marca każdego roku,
za wyjątkiem należności za rok 2017, której termin płatności ustala się do dnia
10 sierpnia 2017r.
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy czas nieoznaczony

 

 

——————————————————————————————-

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    304,306,311,312,319, 298/2

 

2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    2,62 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    38045, 52339, 34869
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Sterkowiec

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako Ł IV, R IVa.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     uprawy rolne – użytki zielone-koszenie i zbiór traw
8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     0,74 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31-go marca każdego roku,
za wyjątkiem czynszu za rok 2017, której termin płatności ustala się do dnia
10 sierpnia 2017r.
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    802,808,821,822, 829

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    1,74 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     51603
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Wokowice

 

Teren jest sklasyfikowany jako R IIIB,RV,ŁV,Ł VI.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne-użytki zielone- koszenie i zbiór traw

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    0,74 zł netto za 100,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku za wyjątkiem czynszu za rok 2017, którego termin płatności ustala się do dnia 10 sierpnia 2017r.

Þ

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

——————————————————————————————-

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

635/5

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy 3,00 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     51350
4.

 

 

5.

Położenie

 

 

Opis nieruchomości

 

 

 obręb Mokrzyska- Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako PsIV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    uprawy rolne –użytki zielone –koszenie
i zbiór trawÞ
8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ     0,74 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem czynszu za rok 2017, którego termin płatności ustala się do dnia 10 sierpnia 2017r.

Þ

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017r. dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym
przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

 

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

——————————————————————————————–

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    492, 4083

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0208 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     51350, 56553
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Mokrzyska-Bucze

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps V, dr.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     dojazd do nieruchomości

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 100,0 m2 netto

Þ    8,98 zł netto za 100,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem należności za 2017 rok, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.
10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

 

 

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    80/1

Þ     

2. -Powierzchnia dzierżawy Þ    0,0025 ha

 

3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     63051
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Okocim

 

Teren jest sklasyfikowany jako Ps IV.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ    pomieszczenie gospodarcze o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ    0,52 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku za wyjątkiem należności za 2017 rok, której termin płatności ustala się na dzień 10 sierpnia 2017r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał

waloryzacji począwszy od 2017 roku,

dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).

Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.

 

11 Czas trwania dzierżawy  czas nieoznaczony

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.