Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Brzesku  odbędzie się  w  dniu : 22 czerwca  2017  roku / czwartek  / o godzinie  8.00 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w  Brzesku Nr 327 ( III p.), ul. Głowackiego 51.

 

Proponowany  porządek  posiedzenia :

 1. Sprawozdanie z działalności Spółki RPWiK w Brzesku za 2016 rok
  ( inf. email)
 2. Sprawozdanie z działalności Spółki MPEC w Brzesku za 2016 rok

( inf. email)

 1. Sprawozdanie z działalności Spółki BZK w Brzesku za 2016 rok

( inf. email)

 1. Sprawozdanie z działalności Spółki MPK w Brzesku za 2016 rok

( inf. email)

 1. Analiza sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Brzesko za rok 2016.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytej w dniu
  24 maja  2017 r.( Protokół jest  wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej).
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski rozpatrzenie pism i projektów uchwał na sesję w miesiącu czerwcu  br. ( inf.email)

                                

Przewodniczący  Komisji Gospodarki Finansowej  RM w Brzesku – Jarosław Sorys

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.