Gmina wybuduje większy parking obok dworca PKP

Gmina nabyła od PKP działkę leżącą obok dworca, będzie tam budowany parking na 160 miejsc. Jednak z uwagi na wysokie koszty inwestycji, konieczne będzie pozyskanie środków zewnętrznych. Pracownicy urzędu miejskiego opracowywać będą wniosek w tej sprawie, który zostanie skierowany do funduszy unijnych.

-Nabycie gruntów położonych w rejonie dworca, w miejscu gdzie od lat funkcjonował skup złomu, nie było sprawa prostą, gdyż znajdowały się we władaniu PKP. Od wielu miesięcy prowadziliśmy intensywne zabiegi, co ostatecznie doprowadziło do przeprowadzenia podziału geodezyjnego działki, a następnie nabyła jej własność – wyjaśnia burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Decyzją komunalizacyjną wojewody małopolskiego z dnia 27.02.2017 roku gmina nabyła własność działki przy dworcu PKP. -Ponieważ tereny te obciążone są umową dzierżawy z podmiotem prywatnym, zażądaliśmy od PKP jej rozwiązania oraz usunięcia majątku, który nie będzie przekazywany na rzecz gminy. Oczekujemy na fizyczne wydanie działki i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego – mówi naczelnik wydziału infrastruktury komunalnej, Bogdan Dobranowski.

Urząd Miejski już zlecił wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu. Aktualnie trwa uzgodnienie koncepcji parkingu z PKP, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo bocznicy kolejowej. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowę. Działka ta posiada jednak status terenu zamkniętego, więc wnioski w tej sprawie zostaną złożone do wojewody.

Planuje się, że na przedmiotowym parkingu znajdować się będzie około 160 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych, stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych, jak również miejsca dla rowerów. Parking będzie oświetlony, rozważa się również montaż monitoringu.

wyremontowany-brzeski-dworzec-pkp

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.