Posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Porządku Publicznego i Promocji Rady Miejskiej w Brzesku odbędzie się w dniu:  29 maja  ( poniedziałek ) 2017  roku o godzinie  8.00, W Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51

PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Informacja Prezesa Zarządu Gminnego OSP na temat potrzeb jednostek OSP.
  2. Sprawozdanie z działalności Policji, Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej – informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 r. Informacje nt. stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych. (inf. email)
  3. Analiza sprawozdania funkcjonowania MOK i PiMBP za 2016 r. (inf. email)
  4. Zapoznanie się z ofertą Dni Brzeska 2017.
  5. Budżet obywatelski na rok 2018 – propozycje rozwiązań organizacyjnych i regulaminowych.
  6. Analiza sprawozdania ze współpracy i wykorzystania środków budżetowych przez organizacje pozarządowe. (inf. email)
  7. Przyjęcie Protokołu z dnia 19 kwietnia 2017 r. ( Protokół jest  wyłożony do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.)
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski – inf. email.

 

Przewodniczący

Komisji Spraw Obywatelskich Prawa Porządku Publicznego

i Promocji  Rady Miejskiej w Brzesku

 

mgr Krzysztof Bogusz

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.