W Brzesku powstanie dom seniora

Ponad 300 tysięcy złotych kosztować będzie utworzenie dziennego domu seniora, który znajdował się będzie na parterze budynku mieszczącego Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Brzesku, przy ulicy Okocimskiej 44.

-Pieniądze na uruchomienie domu seniorów pochodzić będą z Wieloletniego Programu Senior+ na lata 2015-2020. Tego typu placówka jest w mieście bardzo potrzebna, z roku na rok przybywa seniorów, którzy wymagają pomocy i opieki. W dziennym domu seniora miejsce znajdzie 20 osób – mówi burmistrz Brzeska, Grzegorz Wawryka.

Dom seniora będzie się mieścił na parterze budynku i będzie miał blisko 250 metrów kwadratowych powierzchni, gmina już podpisała z Sanepidem stosowną umowę, na mocy której będzie miała prawo użytkować lokal. Działalność dziennego domu seniora polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego, zapewnieniu posiłku oraz innych usług edukacyjno-kulturalno-sportowych i prozdrowotnych dostosowanych do potrzeb osób starszych. Placówka będzie zapewniać co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku.

Podstawowy zakres usług świadczonych przez dom seniora będzie obejmował między innymi usługi socjalne, edukacyjne, kulturalno-oświatowe i aktywizujące społecznie. Seniorzy będą także mieli możliwość udziału w terapii zajęciowej. Placówka we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami rozszerzy ofertę na usługi świadczone poza swoją siedzibą, będą to spotkania w siedzibie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wizyty w brzeskim muzeum, udział w zajęciach organizowanych w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, a także udział w lekcjach związanych z profilaktyką nowotworową prowadzoną przez Brzeskie Amazonki.

dom-seniora

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.