Panie świętowały w Brzesku

Prawie 200 pań przybyło w ostatnią środę do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego na uroczystości przygotowane z okazji Dnia Kobiet. Były kwiaty i wiele życzeń, które składali paniom burmistrz Grzegorz Wawryka, przewodniczący zarządów osiedli oraz radni.

Paniom zaserwowano wyjątkowy program artystyczny. W pierwszej jego części wystąpili artyści związani z Miejskim Ośrodkiem Kultury, którzy przygotowują przedstawienie w oparciu o operę „Straszny dwór”. Arie odśpiewali Katarzyna Szlachta, Kazimierz Kozioł, Wojciech Rosa, w przedstawieniu wziął także udział Janusz Duda. Opiekunką grupy jest Ewelina Stępień. Uroczystym momentem obchodów Święta Kobiet było wręczenie statuetek „Siłaczek”. W tym roku wręczono je 22 paniom, które w szczególny sposób wyróżniają się działalnością na rzecz lokalnych społeczności. Całość środowego spotkania zwieńczyło wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych oraz słodki poczęstunek.

W tym roku statuetki Siłaczek otrzymały:
Barbara Janusz-lekarka-dentystka, od ponad 31 lat związana z SP ZOZ Brzesko. Początkowo pracowała w Gnojniku, przez wiele lat w Brzesku, a w ostatnich latach w gabinecie w Woli Dębińskiej, pełniąc równocześnie, od ponad 12 lat funkcję Kierownika Zespołu Poradni Stomatologicznych. Na uznanie zasługuje jej zaangażowanie w wysoki poziom udzielania świadczeń. Pracą swoją i całego zespołu, kreuje bardzo pozytywny wizerunek całego zakładu. Jest człowiekiem życzliwym, otwartym i pomocnym, aktywnym społecznie w środowisku służby zdrowia.
Danuta Brzoza– pracownica socjalna, posiada ogółem blisko 40- letni staż pracy, od ponad 36 lat związana z SP ZOZ w Brzesku. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie pracy socjalnej, które pozwoliło na powierzenie jej obowiązków pracownika socjalnego. W okresie pracy na tym stanowisku wykazała się profesjonalizmem, zaangażowaniem i empatią, co wielokrotnie spotkało się z uznaniem pacjentów i ich rodzin. Jest osobą otwartą, pomocną i aktywną społecznie w środowisku lokalnym.
Maria Gładysz– jest współzałożycielką oraz członkiem Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cały czas przez 14 lat jako wolontariuszka pełni funkcję skarbnika. Od 24 lat prowadzi również Katolicką Poradnię Rodziny przy Kościele Matki Kościoła i Św. Jakuba. Wspaniale wywiązuje się z każdego zadania. Znakomita organizatorka, szanowana i powszechnie lubiana.
Kazimiera Mendel– działa w Stowarzyszeniu „Brzeskich Amazonek” prawie od początku jego istnienia. Uczestniczy w każdej akcji organizowanej przez stowarzyszenie. Jest wzorem dla wielu młodszych koleżanek. Zawsze wolała być w cieniu stosując zasadę: „niech moje czyny mówią o mnie”.
Celina Słowik– jest instruktorką w świetlicy wiejskiej w Sterkowcu. Swoje życie zawodowe i społeczne poświęciła w całości pracy z młodzieżą i dorosłymi. Jest mocno zaangażowana w życie społeczno-kulturalne gminy Brzesko. Od czasu założenia Koła Gospodyń Wiejskich „Niezapominajka” jest jego bardzo aktywną członkinią biorącą udział we wszystkich podejmowanych przez koło przedsięwzięciach. Pani Celina jest wycieczek dla mieszkańców, warsztatów dla kół gospodyń
Maria Janicka– Pierwsza Dama brzeskiej gastronomii. Nie da się wymienić tytułów i nagród, które Pani Maria otrzymała szefując restauracji Pawilon. Propagatorka zdrowego żywienia, znakomicie promuje kuchnię regionalną.
Joanna Gicala– kierownik działu kontroli jakości CP FIP na gruncie zawodowym wnosząca duży wkład w działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyrobów produkowanych przez CAN-PACK FIP. Osoba, która jak wiele kobiet, często niedostrzeganych przez ogół społeczności poza pracą zawodową wyróżniająca się różnymi aktywnościami i dużym zaangażowaniem w działaniach podejmowanych na rzecz środowiska lokalnego.
Magdalena Kluz – wieloletnia pracownica CAN-PACK S.A. Fabryki Puszek Napojowych w Brzesku. Jest nie tylko sumiennym pracownikiem wypełniającym z wielkim zaangażowaniem swoje obowiązki , ale również osobą, która chętnie angażuje się w prace społeczne na rzecz Fundacji CAN-PACK, aktywnie uczestnicząc w akcjach przeprowadzanych przez fundację, jak również przez lokalne organizacje charytatywne działające w naszym środowisku niosąc pomoc potrzebującym.
Osiedle Brzezowieckie
Barbara Kuś – kobieta z pasją zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Skromna i uważnie wsłuchująca się w potrzeby innych. Wzór kobiety i matki. Zawsze chętna nieść pomoc rodzinie, koleżankom, współpracownikom, sąsiadom. W życiu zawodowym odznaczała się niezwykłym profesjonalizmem, opanowaniem oraz empatią co jest bardzo potrzebne w zawodzie położnej, w którym przepracowała 35 lat, odbierając tysiące porodów.
Maria Wielgosz –długoletnia dyrektor brzeskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego
i Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego w Brzesku i w Tarnowie. W okresie aktywności zawodowej pracowała społecznie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku. Była członkiem Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku oraz Rady Programowej Małopolskiej Szkoły Wyższej. Po przejściu na emeryturę, została ławnikiem Sądu Pracy w Bochni. W roku 2015 została desygnowana przez Zarząd Osiedla Brzezowieckie, jako przedstawicielka do Rady Seniorów Gminy Brzesko.
Osiedle Kopaliny-Jagiełły
Zuzanna Peters-Musiał– przez lata pracowała w zakładzie opieki zdrowotnej w Brzesku. Zawsze aktywna społecznie . Działa w zarządzie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Solidarności i w Kolpingu. Organizatorka i gospodyni „salonu literackiego”. Odtwarza czas, historię ziemi brzeskiej. Pani Zuzanna znalazła sposób na aktywne życie społeczne mając dużą wiedzę bogatą i ciekawą historię swych przodków – postanowiła ją przekazywać szczególnie najmłodszym mieszkańcom gminy Brzesko. Zawsze służy pomocą innym ludziom.
Monika Szczerbak –to otwarta, życzliwa i lubiana osoba, od lat, z całkowitym zaangażowaniem i oddaniem pomaga osobom niepełnosprawnym, a to duże wyzwanie. Troska i starania czynione przez lata o lepsze i łatwiejsze życie dla swojego podopiecznego budzi uznanie i szacunek. Warto powiedzieć, że człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, ale przez to, kim jest- tak mówią o niej wszyscy , którzy ją podziwiają za tak ciężką pracę na rzecz niepełnosprawnych.
Osiedle Kościuszki-Ogrodowa
Maria Kaźmierczyk -ceniona jako wybitny nauczyciel, wychowawca młodzieży. Długoletnia dyrektorka PSP w Jasieniu. Zapoczątkowała budowę sali gimnastycznej przy szkole. Współpracuje z parafią NMPMKK i św. Jakuba w Brzesku, czynnie działała w Zespole Katolickich Nauczycieli i Wychowawców oraz w Stowarzyszeniu Rodziny Kolpinga. W ramach projektu „Senior dla seniora” pomagała pacjentom ZOL. Z własnych środków zakupiła ozdobne krzewy w celu upiększenia osiedla na którym mieszka.
Maria Baka – całe swoje dorosłe życie poświęciła rodzinie i pracy na rzecz drugiego człowieka. Osoba niezwykle skromna, ciągle myśląca i działająca na rzecz innych i społeczności lokalnej. Od 40 lat pracuje w ZOZ w Brzesku, gdzie dała się poznać jako wspaniała koleżanka, sumienna
i zdyscyplinowana pracownica. Aktywnie uczestniczy w życiu osiedla, interesuje się bieżącymi problemami mieszkańców, wspiera zarząd osiedl.
Osiedle Stare Miasto
Urszula Białka – całe swoje życie poświęciła rodzinie i szkole. Pracę zawodową rozpoczęła w szkole podstawowej, brała udział w tworzeniu gimnazjum. Była opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy realizując z młodymi ludźmi wiele inicjatyw i przedsięwzięć w środowisku lokalnym. Jest inicjatorką wielu działań mających na celu szeroko pojmowaną integrację dzieci niepełnosprawnych w szkole i w środowisku. Do swej pracy pozyskuje wiele sojuszników, także osoby publiczne. W ubiegłym roku zorganizowała w swojej szkole maraton czytania z udziałem Pierwszej Damy. Jest autorką podręczników i obudowy metodycznej do nauczania wychowania technicznego. Za działania dydaktyczne otrzymała nagrodę ministra edukacji narodowej.
Danuta Wrona – Od wielu lat opiekuje się wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych prowadzona przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku. Wspomaga także pracę Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju „Wzrastanie”. Od 1997 roku działa
w Caritas przy parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła. Jest sekretarzem zarządu osiedla. Zajmuje się prowadzeniem ksiąg finansowych, przygotowuje wnioski o dofinansowanie, szczególnie jadłodajni i kolonii dla dzieci, przyjmuje i rozlicza żywność z Banku Żywności. Zajmuje się przygotowaniem paczek świątecznych i ich dystrybucją.
Osiedle Okocimskie
Zofia Pabian -to wieloletnia nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku, gdzie przez 10 lat pełniła funkcję wicedyrektora. Przygotowywała młodzież do konkursów i przeglądów muzycznych. Po przejściu na emeryturę nadal kontynuuje pracę z młodzieżą. Aktywnie uczestniczy w wielu organizacjach społecznych – Stowarzyszeniu Rehabilitacyjno – Kinezjologicznym „Zawsze Aktywni”, Związku Emerytów i Rencistów, Rodzinie Kolpinga w Brzesku. Zaangażowała się w działalność na rzecz seniorów z osiedla Okocimskie, współorganizuje wyjazdy na koncerty, do teatru, wycieczki krajoznawcze.
Zofia Kordecka –emerytowana nauczycielka. Przez 25 lat działała w harcerstwie, uzyskując stopień harcmistrza. Wykształcenie w zakresie choreografii wykorzystywała przy prowadzenia szkolnego zespołu folklorystycznego oraz działalności w Zespole Pieśni i Tańca „Porębianie”. Wybrana przez seniorów z osiedla Okocimskie do ich reprezentacji w Radzie Seniorów Gminy Brzesko. Jest sekretarzem w Zarządzie Porębskiego Towarzystwa Kulturalno – Oświatowego, członkiem stowarzyszenia Rehabilitacyjno – Kinezjologicznego „Zawsze Aktywni”, działa w Związku Emerytów i Rencistów oraz Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Brzesku.
Osiedle Słotwina
Krystyna Figiel – była członkini Rady Parafialnej przy parafii MB Częstochowskiej, pierwszy opiekun Dziewczęcej Służby Maryjnej w słotwińskiej parafii, członek chóru parafialnego. Współorganizatorka corocznych pikników organizowanych przez parafię oraz zarząd osiedla. W latach 2008-2010 wraz z Zarządem Osiedla Słotwina organizowała obchody dnia dziecka na osiedlu. Zawsze chętna do pomocy, otwarta na potrzeby innych.
Renata Libera – długoletnia nauczycielka i wychowawczyni w PSP nr 3 w Brzesku. W latach 2007 – 2011 członek Zarządu Osiedla Słotwina. Współorganizatorka corocznych pikników rodzinnych organizowanych przez Parafię MB Częstochowskiej i zarząd osiedla. W latach 2007-2011
z ramienia zarządu osiedla organizowała osiedlowe wycieczki. W latach 2008-2010 współorganizowała obchody dnia dziecka. Zawsze otwarta na drugiego człowieka.
Osiedle Zielonka
Anna Kałuża–od wielu lat jest aktywnym członkiem zarządu osiedla. Jest też członkiem Rady Seniorów Gminy Brzesko. Od wielu lat aktywnie wspiera w działaniach Radę Parafialną przy Kościele św. Jakuba w Brzesku. Pani Anna bardzo czynnie włącza się w organizację przez zarząd osiedla corocznych imprez dla dzieci i dorosłych oraz innych ważnych akcji na rzecz mieszkańców osiedla i gminy.
Stanisława Ciaciek–od wielu lat aktywnie działa na rzecz osiedla i gminy Brzesko. Jest wieloletnim członkiem zarządu osiedla. Bardzo aktywnie pomaga w organizowanych przez zarząd corocznych imprezach dla dzieci i dorosłych oraz innych akcjach charytatywnych. Jako liderka w Klubie Seniora przy Rodzinie Kolpinga działa na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych. Pani Stanisława jest wzorem dla innych mieszkańców osiedla.

dsc_1938 dsc_1944 dsc_1950 dsc_1953 dsc_1954 dsc_1958 dsc_1963 dsc_1965 dsc_1966 dsc_1971 dsc_1977 dsc_1980 dsc_1981 dsc_1982 dsc_1987 dsc_1990 dsc_1993 dsc_2000 dsc_2004 dsc_2007 dsc_2011 dsc_2012 dsc_2013 dsc_2016 dsc_2018 dsc_2021 dsc_2024 dsc_2025 dsc_2028 dsc_2032 dsc_2039 dsc_2046 dsc_2052 dsc_2058 dsc_2066 dsc_2069 dsc_2070 dsc_2072 dsc_2076 dsc_2077 dsc_2080 dsc_2086 dsc_2087 dsc_2090 dsc_2095 dsc_2098dsc_2102dsc_2106dsc_2107dsc_2111dsc_2116dsc_2119dsc_2121dsc_2127dsc_2133dsc_2138dsc_2140dsc_2141dsc_2145dsc_2147dsc_2153dsc_2155dsc_2159dsc_2161dsc_2163dsc_2165dsc_2167dsc_2171dsc_2176dsc_2177dsc_2181dsc_2184dsc_2187dsc_2188dsc_2195dsc_2196dsc_2197dsc_2201dsc_2203dsc_2225dsc_2229dsc_2237dsc_2239dsc_2247-001dsc_2248dsc_2259

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.