Aplikacje mobilne

Brzesko 4 MOBILE to nowoczesna aplikacja zawierająca najważniejsze informacje na temat Brzeska i jego atrakcji.
Aplikacja zawiera między innymi najbardziej polecane obiekty turystyczne, bazę noclegową, obiekty gastronomiczne, bieżące wydarzenia kulturalne oraz sportowe i wiele innych informacji. Jest to kompendium wiedzy dla każdego Mieszkańca Gminy Brzesko jak i Turysty odwiedzającego nasze miasto.

Aplikację można pobrać na dwa systemy Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.ksi.cityguide.brzesko&hl=pl

oraz na system iOS:

https://itunes.apple.com/pl/app/brzesko/id785288408?mt=8

Kontakt w sprawach  dotyczących aplikacji: INFORMATYKA2@BRZESKO.PL

4mobile2 4mobile1

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka