Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 - 15.30

kontakt telefoniczny - centrala - 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160

fax – 14 66 30 545   e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Tomasz LatochaTel. 14 68 62 600 nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Grzegorz BrachTel. 14 68 63 100 nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław SułekTel. 14 68 65 113 nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina ŁanochaTel. 14 68 62 605 nr pokoju: 123
 
Wydział Strategii i Rozwoju(SR)

Dyrektor Barbara Kuczek

Z-ca Dyrektora Rafał Najdała

Wydział Infrastruktury(IK)

Dyrektor:  Bogdan Dobranowski

Z-ca Dyrektora Paweł Prus

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Dyrektor Danuta Zięba

Z-ca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (AD) 

Dyrektor Stanisław Sułek

Z-ca Dyrektora Marzena Grzyb

Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem (GM)

Dyrektor Renata Pacura

Z-ca Dyrektora Małgorzata Serafin

Wydział Finansowo-Księgowy(FK)

Dyrektor Celina Łanocha

Z-ca Dyrektora Barbara Odroń-FerencZ-ca Dyrektora Marzena Zacher

Wydział Edukacji Kultury i Sportu (EKS) 

Dyrektor Urszula Białka

-Referat Obsługi Finansowej Przedszkoli

-Referat Administracyjno - Kadrowy

Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Kierownik – Aleksandra Fijałkowska                                               tel. +48 504 521 482Z-ca Kierownika Jarosław Pasierb
Zespół ds. kadr (KD)
Kierownik - Iwona Owca 
Zespół ds. obsługi informatycznej (IT)
 
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
 
Zespół ds. samorządowych (ZS)
 
Zespół ds. obsługi prawnej (PR)
 
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
 
Audytor wewnętrzny (AW)
 
Pełnomocnik ds. ochroni informacji niejawnych (PN)
 
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 
Sekretariat Burmistrza (SK)