Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 - 15.30

kontakt telefoniczny - centrala - 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160

fax – 14 66 30 545   e-mail: umbrzesko@brzesko.pl

Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Tomasz LatochaTel. 14 68 62 600 nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Grzegorz BrachTel. 14 68 63 100 nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław SułekTel. 14 68 65 113 nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina ŁanochaTel. 14 68 62 605 nr pokoju: 123
 
Wydział Strategii i Rozwoju(SR)  

Dyrektor Barbara Kuczek

Z-ca Dyrektora Rafał Najdała

tel. 14 68 65 183

 

Wydział Infrastruktury(IK)

Dyrektor:  Bogdan Dobranowski

Z-ca Dyrektora Paweł Prus

tel. 14 68 65 147

 

Wydział Ochrony Środowiska (OS)

Dyrektor Danuta Zięba

Z-ca Dyrektora Anna Łucyków

tel. 14 68 65 172

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny (AD) 

Dyrektor Stanisław Sułek

Z-ca Dyrektora Marzena Grzyb

tel. 14 68 65 113

 

Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem (GM)

Dyrektor Renata Pacura

Z-ca Dyrektora Małgorzata Serafin

tel. 14 68 65 126

 

Wydział Finansowo-Księgowy(FK)

Dyrektor Celina Łanocha

Z-ca Dyrektora Barbara Odroń-FerencZ-ca Dyrektora Marzena Zacher

tel. 14 68 65 141

 

Wydział Edukacji Kultury i Sportu (EKS) 

Dyrektor Urszula Białka

-Referat Obsługi Finansowej Przedszkoli

-Referat Administracyjno - Kadrowy

tel. 14 68 48 292

 

 

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Kierownik – Aleksandra Fijałkowska                                              

Z-ca Kierownika Jarosław Pasierb

tel. + 48 504 521 482

 

Zespół ds. kadr (KD)
Kierownik - Iwona Owca tel. 14 66 65 114
Zespół ds. obsługi informatycznej (IT)
tel. 14 68 65 140
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
tel. 14 68 65 156
Zespół ds. samorządowych (ZS)
tel. 14 68 65 143
Zespół ds. obsługi prawnej (PR)
tel. 14 68 65 142
Audytor wewnętrzny (AW)
tel. 14 68 65 199
Pełnomocnik ds. ochroni informacji niejawnych (PN)
tel. 14 68 65 199
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
tel. 14 68 65 180
Sekretariat Burmistrza (SK)
tel. 14 68 65 110