Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

Wydziały

Godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7.30 - 15.30kontakt telefoniczny - centrala - 14 68 63 100, 14 68 65 100, 14 68 65 111, 14 68 65 160fax – 14 66 30 545e-mail: umbrzesko@brzesko.pl
Władze Gminy
Burmistrz Brzeska – Tomasz LatochaTel. 14 68 62 600nr pokoju: 101
Z-ca Burmistrza – Grzegorz BrachTel. 14 68 63 100nr pokoju: 100
Sekretarz Gminy – Stanisław SułekTel. 14 68 65 113nr pokoju: 104
Skarbnik Gminy – Celina ŁanochaTel. 14 68 62 605nr pokoju: 123
 
Wydział Strategii i Rozwoju(SR)
Dyrektor Barbara KuczekZ-ca Dyrektora Rafał Najdała
Wydział Infrastruktury(IK)
Dyrektor:  Bogdan DobranowskiZ-ca Dyrektora Paweł Prus
Wydział Ochrony Środowiska (OS)
Dyrektor Danuta ZiębaZ-ca Dyrektora Małgorzata Młynarczyk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny (AD) 
Dyrektor Stanisław SułekZ-ca Dyrektora Marzena Grzyb
Wydział Geodezji i Zarządzania Mieniem (GM)
Dyrektor Renata PacuraZ-ca Dyrektora Małgorzata Serafin
Wydział Finansowo-Księgowy(FK)
Dyrektor Celina ŁanochaZ-ca Dyrektora Barbara Odroń-FerencZ-ca Dyrektora Marzena Zacher
Wydział Edukacji Kultury i Sportu (EKS) 
Dyrektor Józef Cierniak-Referat Obsługi Finansowej Przedszkoli-Referat Administracyjno - Kadrowy
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Kierownik – Aleksandra Fijałkowska                                               tel. +48 504 521 482Z-ca Kierownika Jarosław Pasierb
Zespół ds. kadr (KD)
Kierownik - Iwona Owca 
Zespół ds. obsługi informatycznej (IT)
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
Zespół ds. samorządowych (ZS)
Zespół ds. obsługi prawnej (PR)
Zespół ds. zamówień publicznych (ZP)
Audytor wewnętrzny (AW)
Pełnomocnik ds. ochroni informacji niejawnych (PN)
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
Sekretariat Burmistrza (SK)