Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
13.03.2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Brzesku informuję o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej.W związku z tym  zawiesza się udzielanie porad osobiście w okresie od dnia 16.03.2020 do dnia 27.03.2020 r.

Porady prawne będą udzielane telefonicznie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Brzesku pocztą elektroniczną skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku na adres e-mail: organizacyjny@powiatbrzeski.pl , a następnie oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej https://www.powiatbrzeski.pl/ (panel klienta zakładka nieodpłatna pomoc prawna) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego Brzesku (zakładka nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).komunikatkoronawirus