Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego oraz poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Prognoza na dzień 07.01.2020 r. i na dzień 08.01.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution i wyników pomiarów.

Komunikat