Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Komunikat o zanieczyszczeniu powietrza

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje o przekroczeniu i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 w Małopolsce. Przyczynami wystąpienia przekroczenia poziomu informowania są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.komunikatPrognoza na dzień 20 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na  obszarze miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, myślenickiego, suskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, nowotarskiego, bocheńskiego, brzeskiego, limanowskiego, nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego oraz wzmożonego ruchu drogowego.

Prognoza na dzień 21 listopada dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=malopolskie wskazuje na wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 na  obszarze: powiatu wadowickiego i oświęcimskiego oraz dodatkowo o ryzyku wystąpienia w dniu 21 listopada przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 na terenie miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, suskiego oraz nowotarskiego.

Przyczynami ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu PM10 są warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu drogowego.

Zalecane działania określone w programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10:

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:•    ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,•    unikać wietrzenia pomieszczeń,•    włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,•    w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,•    śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.Jednostki oświatowe i opiekuńcze m.in.: szkoły, przedszkola, żłobki), powinny:•    ograniczyć aktywność dzieci i młodzieży na zewnątrz.Szpitale i przychodnie opieki zdrowotnej, powinny:•    przygotować się na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia).Władze gmin, powinny:•    podjąć intensywne kontrole zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych.Podmioty gospodarcze, powinny:•    zawiesić uciążliwe prace budowlane powodujące duże zapylenie,•    zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego, powinny:•    prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym (przy temperaturze powietrza powyżej 5°C).Policja oraz zarządcy dróg, powinni:•    nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg.Zarządcy dróg, powinni:•    prowadzić czyszczenie ulic na mokro (w przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia).Do mieszkańców obszaru apeluje się o:•    w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

-  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,•    korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,•    ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.