Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Strażackie ćwiczenia powiatowe
31.10.2019

Strażackie ćwiczenia powiatowe

26 października odbyły się ćwiczenia powiatowe zorganizowane dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brzeskiego, ich głównym celem było doskonalenie umiejętności wdrażania procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. W ćwiczeniach udział wzięło 20 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy mieli do wykonania trzy zadania oceniane według Checklisty. Podczas każdego założenia ćwiczące zastępy mogły zdobyć po 100 pkt. Ćwiczenia realizowane były w trzech punktach na terenie gminy – na brzeskim rynku, w budynku urzędu miejskiego oraz w siedzibie OSP w Szczepanowie.

Na terenie brzeskiego rynku ćwiczący mieli za zadanie udzielić skutecznej pomocy poszkodowanemu kierowcy pojazdu który uderzył w drzewo. Celem ćwiczenia było odpowiednie rozpoznanie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie medyczne oraz skuteczna ewakuacja i przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego poszkodowanego. W trakcie zadania ćwiczący zastęp był oceniany za pozytywne wykonanie czynności, niewłaściwe wdrażanie procedur ratowniczych skutkowało punktami ujemnymi.Najwyżej ocenione w tym zadaniu jednostki OSP zdobyły następującą ilość punktów:OSP Jadowniki - 80 pktOSP Szczepanów - 72 pktOSP Uście Solne - 69 pktOSP Doły i OSP Jaworsko (ex aequo)- 68 pkt

W budynku Urzędu Miasta w Brzesku zadaniem ćwiczących było wdrożenie właściwych procedur ratowniczych u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia. Głównym celem ćwiczenia było zwrócenie uwagi na niezbędną kontrolę jamy ustnej przed przystąpieniem do oceny stanu poszkodowanego, prowadzenie efektywnego uciskania klatki piersiowej oraz wykorzystanie dostępnego w budynku urzędu defibrylatora AED. W trakcie realizacji zadnia niewłaściwa ocena stanu poszkodowanego oraz brak znajomości obsługi defibrylatora AED skutkowała przyznaniem punktów ujemnych. Warto zwrócić uwagę, że budynek urzędu, jako jeden z nielicznych wyposażony jest w defibrylator, co w bezpośredni sposób przyczynia się zwiększenia bezpieczeństwa i w razie konieczności do ratowania ludzi w stanie bezpośredniego zagrożenia życia.Najlepszych pięć jednostek OSP w tym ćwiczeniu zdobyło następującą liczbę pkt:OSP Biesiadki - 94 pktOSP Porąbka Iwkowska - 84 pktOSP Czchów - 69 pktOSP Biskupice Melsztyńskie- 68 pktOSP Dębno - 65 pkt

Trzecie zdanie realizowane było w kanale warsztatowym w budynku remizy OSP w Szczepanowie, w którym znajdował się poszkodowany z obrażeniami głowy, pleców oraz niedowładem kończyn dolnych. Głównym zadaniem ratowników było dokonanie badania poszkodowanego w ciasnej przestrzeni, wdrożenie odpowiednich procedur ratowniczych, ewakuacja poszkodowanego z kanału i przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego do dalszych działań.Z tym zadaniem najlepiej poradziły sobie następujące jednostki OSP:OSP Maszkienice - 96 pktOSP Czchów i OSP Jadowniki (ex aequo) - 93 pktOSP Szczurowa - 92 pktOSP Dębno - 90 pkt

Ze wszystkimi trzema zadaniami najlepiej poradził sobie zastęp z JRG Brzesko, który łącznie zdobył 282 pkt. Wśród jednostek OSP klasyfikacja generalna dziesięciu najwyżej ocenionych zastępów wygląda następująco:OSP Biesiadki - 239 pktOSP Jadowniki - 221 pktOSP Czchów - 220 pktOSP Porąbka Iwkowska- 208 pktOSP Maszkienice - 201 pkt

OSP Dębno - 200 pktOSP Szczurowa - 196 pkt

OSP Złota - 188 pktOSP Borzęcin Górny - 182 pktOSP Porąbka Uszewska - 180 pkt

-Wszystkim zastępom gratulujemy realizacji celów ćwiczeń, dziękujemy gospodarzowi miasta, burmistrzowi Tomaszowi Latosze za udostępnienie obiektów do ćwiczeń oraz wsparcie finansowe. Słowa podziękowań kierujemy także do pań z Koła gospodyń Wiejskich ze Szczepanowa za posiłek przygotowany dla uczestników ćwiczeń oraz do księdza proboszcza parafii św. Stanisława w Szczepanowie za udostępnienie obiekt, gdzie omówiono i podsumowano ćwiczenia – mówi Wojciech Podleś z KP PSP w Brzesku.

  _mg_8545_mg_8548_mg_8550_mg_8558_mg_8570_mg_8572_mg_8585_mg_8590_mg_8597_mg_8610_mg_8615_mg_8620_mg_8663_mg_8665_mg_8674_mg_8680_mg_8681_mg_8682_mg_8686_mg_8702_mg_8714_mg_8805_mg_8807img_8438img_8448img_8456img_8483img_8490img_8493img_8497img_8500img_8527img_8530img_8533img_8565img_8639img_8641img_8650img_8654img_8658img_8764img_8766img_8768