Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
„Nasze dziedzictwo - smacznie, zdrowo i kolorowo”
24.05.2019

„Nasze dziedzictwo - smacznie, zdrowo i kolorowo”

Gmina Brzesko realizuje operację pn. „Nasze dziedzictwo - smacznie, zdrowo i kolorowo”. Jej celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.Głównym zaplanowanym działaniem będzie ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.Wartość kosztów kwalifikowanych 47 112, 30 zł.Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.projekt