Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach
26.03.2019

Przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach

Burmistrz Brzeska ogłasza trzeci publiczny nieograniczony przetarg ustny na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Mokrzyskach Przedmiotem przetargu będzie niezabudowana nieruchomość gruntowa obj. KW TR1B/00051350/9 własności Gminy Brzesko oznaczona numerami ewidencyjnymi działek według poniższego wykazu: 

Lp.Nr działki Powierzchnia działki [ha]Cena wywoławcza gruntu [zł]Wysokość wadium[zł]Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1854/290,134340 300,00 zł + 23 % VAT5 000,00 złteren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
2854/300,127444 100,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
3854/310,139448 200,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
4854/380,135546 900,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
5854/390,133746 300,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
6854/400,138447 900,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
7854/410,145250 200,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
8854/420,156254 000,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
9854/430,167457 900,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
10854/440,175260 600,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
11854/460,155153 700,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
12854/470,137447 500,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
13854/480,131745 600,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
14854/510,120136 000,00 zł + 23 % VAT4 000,00 zł
15854/520,141942 600,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
16854/530,154053 300,00 zł + 23 % VAT5 000,00 zł
17854/490,158558 600,00 zł + 23 % VAT6 000,00 złteren zabudowy usługowej

  Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Mokrzyska gmina Brzesko w woj. małopolskim w odległości około 2 km od jej centrum, przy ul. Siostry Faustyny tj. drodze powiatowej.W sąsiedztwie w/w nieruchomości znajdują się działki zabudowane budynkami mieszkalnymi jak również działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest to teren niezabudowany sklasyfikowany jako RVI, PsIV, PsV, PsVI, ŁV, elementy infrastruktury znajdują się w zasięgu z wyjątkiem kanalizacji. Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09 listopada 2018 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.Drugi przetarg odbył się w dniu 22 lutego 2019 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg odbędzie się w dniu 07 czerwca 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiegow Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentującaw przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami. Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób abyw dniu 31.05.2019 r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować niedopuszczeniem oferenta do przetargu.Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiściew Wydziale Geodezji i Zarządzania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 117 lub telefonicznie (14) 68-65-170.Ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są udostępnione na stronie internetowej pod adresem: www.brzesko.pl.Regulamin