Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu
Renowacja zabytkowych kapliczek
28.06.2018

Renowacja zabytkowych kapliczek

Dzięki dotacji uzyskanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich gmina Brzesko zrealizowała zadanie polegające na renowacji dwóch zabytkowych kapliczek.Pierwszą z nich jest usytuowana w Jasieniu na skrzyżowaniu ulic Floriańskiej i Zielnej kapliczka pod wezwaniem Chrystusa Ukrzyżowanego. Pochodząca z 1905 roku wymagała pilnej interwencji konserwatorskiej, zagrożeniem był, między innymi brak migracji pary wodnej, którą zatrzymywały kolejne warstwy farby olejnej nakładanej na figurkę w poprzednich latach bez nadzoru konserwatorskiego. Druga figurka znajdująca się przy ulicy Tęczowej w Porębie Spytkowskiej jest datowana na 1880 rok. Obiekt był w złym stanie technicznym z powodu niszczącego działania soli z wód opadowych, w wyniku czego ucierpiały szczególnie elementy płaskorzeźbione.

Prace konserwatorskie mogły zostać przeprowadzone dzięki wsparciu uzyskanemu z funduszy europejskich. Wniosek dotacyjny uzyskał pozytywną notę w naborze organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kwartet na Przedgórzu”, a następnie przeszedł szczegółową ocenę przez zespół ds. wyboru projektów PROW w urzędzie marszałkowskim.

logotypy-razem-bez-tla