Akwarele Brzeskie

ZIEMIA BRZESKA OCZAMI ANDRZEJA KRUPIŃSKIEGO

Architektura brzeskiego rynku Browar Okocim Budynek szkoły podstawowej w Buczu Budynek szkoły podstawowej w Okocimiu Cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej Cmentarz żydowski Dawny ratusz brzeski Dwór w Jasieniu Dwór w Okocimiu Dwór w Wokowicach Dzwonnica w Porębie Spytkowskiej Figura św. Floriana w Brzesku Gotycki kościół Marii Magdaleny w Szczepanowie Grodzisko i kościółek św. Anny na Bocheńcu Kaplica św. Stanisława w Szczepanowie Klasycystyczny kościół im. św. Stanisława w Szczepanowie Kościół św. Bartłomieja w Porębie Spytkowskiej Kościół św. Trójcy w Okocimiu Kościół Najświętszej Panny Marii w Jasieniu Kościół św. Jakuba w Brzesku Kościół św. Prokopa w Jadownikach Łaźnia żydowska Neogotycki kościół św. Stanisława w Szczepanowie Pałac Goetzów - kaplica Pałac Goetzów od południowej strony Pawilon Okocim Stary cmentarz Studnia św. Stanisława w Szczepanowie Zabytkowa zabudowa w Mokrzysce Zabytkowa zabudowa w Wokowicach

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka