Wykaz placówek

Szkoły Podstawowe                                                                                                

Dyrektor/p.o. dyrektora
 • Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1  w Brzesku
  ul. Bartosza Głowackiego 57, 32-800 Brzesko
  www.psp1.brzesko.pl
 mgr Piotr Podłęcki – p.o. dyrektora
tel. (14) 68 63 290
e-mail: szkola@psp1.brzesko.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Brzesku
  ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
  www.sp2brzesko.pl
 mgr Urszula Białka
tel. (14) 68 63 520
e-mail: szkp2@brzesko.edu.pl, szp2brzesko@onet.pl
 mgr Dorota Wójcik
tel. (14) 66 312 82
e-mail: szkola3brzesko@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jadownikach
  ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki
  www.psp1jadowniki.pl
 mgr Zenon Kubala
tel. (14) 68 67 990
e-mail: psp1jadowniki@poczta.onet.pl
 mgr Tomasz Wietecha
tel. (14) 66 33 009
e-mail: psp2jadowniki@op.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
  ul. Zielna 1, 32-800 Brzesko
  www.pspjasien.pl
 mgr Urszula Brachuc
tel. (14) 68 67 660
e-mail: szjasien@poczta.onet.pl
 mgr Michał Fudala
tel. (14) 68 68 860
e-mail: pspbucze@interia.pl
 mgr Marek Kossoń
tel. (14) 68 68 444
e-mail: pspmokrzyska@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa w Okocimiu
  ul. Goetzów Okocimskich 102, 32-800 Brzesko
  www.pspokocim.pl
 mgr Bogumiła Sala
tel. (14) 68 60 930
e-mail: spokocim@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej
  ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko
  www.szkola.ps-online.pl
 mgr inż. Piotr Tota
tel. (14) 68 66 080
e-mail: porebaspyt@poczta.onet.pl
 mgr Maria Dąbrowa-Legutko – p.o. dyrektora
tel. (14) 66 386 09
e-mail: psp_sterkowiec@op.pl
 mgr Ewa Starsiak
tel. (14) 68 64 400
e-mail: pspszczepanow@interia.pl

Przedszkola

 mgr Urszula Cierlik
tel. (14) 68 49 440
e-mail: pp1brzesko@op.pl
 mgr Jadwiga Fior
tel. (14) 68 49 442
e-mail: trojeczka_brzesko@poczta.fm
 mgr Maria Obruśnik
tel. (14) 68 49 441
e-mail: pp4brzesko@poczta.onet.eu
 mgr Katarzyna Gaździk
tel. (14) 68 49 447
e-mail: przedszkole7brzesko@gmail.com
 mgr Elżbieta Krzyżak
tel. (14) 68 49 446
e-mail: przedszkole_9_brzesko@interia.pl
 mgr Bernada Machnio
tel. (14) 68 49 443
e-mail: pp10zodin@poczta.onet.pl
 mgr Bożena Wojtoń – p.o. dyrektora
tel. (14) 68 67 830
e-mail: ppjadowniki@wp.pl
 • Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej
  ul. Kasztelana Spytka 100, 32-800 Brzesko
  www.przedszkoleps.pl
 mgr Katarzyna Zaleśna
tel. (14) 68 66 040
e-mail: przedszkole.por.spyt@onet.eu
 • Publiczne Przedszkole w Szczepanowie
  ul. Rynek Szczepanowski 1, 32-823 Szczepanów
  Oddział przedszkola
  ul. Centralna 48, Wokowice, 32-828 Biadoliny
  www.przedszkole.szczepanow.com.pl
 mgr Marzena Babicz
tel. (14) 68 64 230, (14) 68 47 570
e-mail: pszczepanow@onet.pl

Szkoła Muzyczna

 • Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzesku
  ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
  www.sm.brzesko.pl
 mgr Ilona Latocha-Dylewska
tel. (14) 68 53 344
e-mail: szkola.muzyczna@brzesko.pl