Wykaz placówek

Szkoły Podstawowe                                                                                                

 dyrektor
 • Publ. Szkoła Podstawowa Nr 2
  im. Ignacego Łukasiewicza w Brzesku
  ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
  www.sp2brzesko.pl
·           mgr Urszula Białka
tel. (14) 68-63-520
e-mail: szkp2@brzesko.edu.pl ,             szp2brzesko@onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa Nr 3
  im. Mikołaja Kopernika w Brzesku
  ul. Leg. Piłsudskiego 23, 32-800 Brzesko
  www.psp3brzesko.edu.pl
·           mgr Dorota Wójcik
tel. (14) 66 312 82
e-mail: szkola3brzesko@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1
  im. Stanisława Staszica w Jadownikach
  ul. Św. Prokopa 4, 32-851 Jadowniki
  www.psp1jadowniki.pl
·          mgr Zenon Kubala
tel. (14) 68 67 990
e-mail: psp1jadowniki@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa w Jasieniu
  ul. Zielna 1, 32-800 Brzesko
  www.pspjasien.pl
.          mgr Urszula Brachuc
tel. (14) 68 67 660
e-mail: szjasien@poczta.onet.pl
.            mgr inż. Agata Basaraba
tel. (14) 68 68 860
e-mail: pspbucze@interia.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa
  im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach
  ul. Wiślna 47, 32-800 Brzesko
  www.szkola.mokrzyska.pl
·       mgr Alicja Pikulska
tel. (14) 68 68 444
e-mail: pspmokrzyska@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa
  im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu
  ul. Goetzów Okocimskich 102,32-800 Brzesko
  www.pspokocim.pl
.        mgr Bogumiła Sala
tel. (14) 68 60 930
e-mail: spokocim@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa
  w Porębie Spytkowskiej
  ul. Kasztelana Spytka 98, 32-800 Brzesko
  www.szkola.ps-online.pl
.       mgr inż. Piotr Tota
tel. (14)68 66 080
e-mail: porebaspyt@poczta.onet.pl
 • Publ. Szkoła Podstawowa
  Św. Stanisława Szczepanowskiego BM. w Sterkowcu
  ul. Sosnowa 20, 32-823 Szczepanów
  www.sterkowiec.edu.pl
.       mgr Bożena Martyna
tel. (14) 66 386 09
e-mail: psp_sterkowiec@op.pl
.        mgr Ewa Starsiak
tel. (14)686 44 00
e-mail: pspszczepanow@interia.pl

Gimnazja

 • Publiczne Gimnazjum Nr 1
  im. Królowej Jadwigi w Brzesku
  ul. Głowackiego 57, 32-800 Brzesko
  www.pg1.brzesko.pl
·     mgr Bogusław Biernat
tel. (14) 68 63 290
e-mail: gimnazjum1brzesko@orange.pl
.     mgr inż. Elżbieta Wójciak
tel. (14) 68 64 090
e-mail: pg2brzesko@gazeta.pl

Zespoły

 • Zespół Szkół Publiczne Gimnazjum
  im. Jana Pawła II w Jadownikach
  ul. Szkolna 7, 32-851 Jadowniki
  www.gimnazjum-jadowniki.pl
 • p.o. mgr Tomasz Wietecha
  tel.  (14) 66 33 009
  e-mail: gimnazjum@jadowniki.pl
 • wicedyr. mgr Jolanta Latocha
  tel. (14) 66 30 981
  e-mail: psp2jadowniki@op.pl

Przedszkola

 • Publiczne Przedszkole Nr 1
  w Brzesku
  ul. Ogrodowa 13 A, 32-800 Brzesko

http://www.pp1brzesko.szkolnastrona.pl

 • mgr Urszula Cierlik
  tel. (14) 68 49 440
  e-mail: pp1brzesko@op.pl
 • mgr Jadwiga Fior
  tel. (14) 68 49 442
  e-mail: trojeczka_brzesko@poczta.fm
 • mgr Maria Obruśnik
  tel. (14) 68 49 441
  e-mail: pp4brzesko@poczta.onet.eu
 • mgr Katarzyna Gaździk
  tel. (14) 68 49 447
  e-mail: przedszkole7brzesko@gmail.com
 • mgr Elżbieta Krzyżak
  tel. (14) 68 49 446
  e-mail: przedszkole_9_brzesko@interia.pl
 • Publiczne Przedszkole Nr 10
  im. Jana Pawła II w Brzesku  z Oddziałem Integracyjnym
  ul. Armii Andersa 8, 32 – 800 Brzesko
  www.pp10brzesko.szkolnastrona.pl
 • mgr Bernada Machnio
  tel. (14) 68 49 443
  e-mail: pp10zodin@poczta.onet.pl
 • mgr Marta Łoboda
  tel. (14) 68 67 830
  e-mail: ppjadowniki@wp.pl
 • Publiczne Przedszkole
  w Porębie Spytkowskiej
  ul. Kasztelana Spytka 100, 32-800 Brzesko
  www.przedszkoleps.pl
 • mgr Katarzyna Zaleśna
  tel. (14) 68 66 040
  e-mail: przedszkole.por.spyt@onet.eu
 • Publiczne Przedszkole  im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie
  ul. Rynek Szczepanowski 1, 32-823 Szczepanów
  Oddział przedszkola
  ul. Centralna 48 Wokowice, 32-828 Biadoliny
  www.przedszkole.szczepanow.com.pl
 • mgr Marzena Babicz
  tel. (14) 68 64 230
  e-mail: pszczepanow@onet.pl

Szkoła Muzyczna

 • Szkoła Muzyczna I stopnia
  w Brzesku
  ul. Królowej Jadwigi 18, 32-800 Brzesko
  www.sm.brzesko.pl
 • mgr Ilona Latocha-Dylewska
  tel. (14) 685-33-44
  e-mail: szkola.muzyczna@brzesko.pl