Przedszkola

 • mgr Urszula Cierlik
  tel. (14) 68 49 440
  e-mail: pp1brzesko@op.pl
 • mgr Jadwiga Fior
  tel. (14) 68 49 442
  e-mail: trojeczka_brzesko@poczta.fm
 • mgr Maria Obruśnik
  tel. (14) 68 49 441
  e-mail: pp4brzesko@poczta.onet.eu
 • mgr Katarzyna Gaździk
  tel. (14) 68 49 447
  e-mail: przedszkole7brzesko@gmail.com
 • mgr Elżbieta Krzyżak
  tel. (14) 68 49 446
  e-mail: przedszkole_9_brzesko@interia.pl
 • Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Jana Pawła II
  w Brzesku z Oddziałem Integracyjnym
  ul. Armii Ludowej 8
 • mgr Bernada Machnio
  tel. (14) 68 49 443
  e-mail: pp10zodin@poczta.onet.pl
 • mgr Marta Łoboda
  tel. (14) 68 67 830
  e-mail: ppjadowniki@wp.pl tel. 68 66 700
 • mgr Katarzyna Zaleśna
  tel. (14) 68 66 040
  e-mail: przedszkole.por.spyt@onet.eu
 • mgr Marzena Babicz
  tel. (14) 68 64 230
  e-mail: pszczepanow@onet.pltel. 68 47 570
 • Publiczne Przedszkole Parafialne
  p.w. Bł. Karoliny Kózka w Mokrzyskach
  ul. Kościelna 13
 • mgr Ewa Tomana
  tel. (14) 68 68 240
 • Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi, im. Św. S. Faustyny
  w Brzesku
  ul. Św. Brata Alberta 8
 • S.mgr Renata Arian
  tel. (14) 68 63 911 (fax)
  e-mail: pintegracyjne@emil.tnp.pl, pintegracyjne@gmail.com

———————————————————————————–

 • Ochronka Sióstr Służebniczek – Przedszkole Niepubliczne
  w Jasieniu
  ul. Mazurkiewicza 34
 • S. Zofia Bakuła
  tel. (14) 66 33 480
 • Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
  p.w. s. Leonii Nastał w Brzesku
  Plac Kazimierza Wielkiego 12
 • S. Marta Wojnicka
  tel. (14) 68 62 168
  e-mail: siostry.brzesko@onet.eu