Gospodarowanie Odpadami

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2017 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY BRZESKO ZA 2014 ROK

——————————————————————

?Najczęściej zadawane pytania?

——————————————————————

Mieszkańcy naszej gminy są zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji w Urzędzie Miejskim w Brzesku. W celu ułatwienia dokonania tego obowiązku, deklaracje oraz ulotki informacyjne zostaną przesłane do Państwa w formie bezadresowej przesyłki. Deklaracje dostępne są również u Sołtysów, w Urzędzie Miejskim, na naszej stronie oraz platformie ePUAP.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Brzesku, pokój nr 18, tel. 14 68 65 172, 14 68 65 173 lub 14 68 65 175.

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez osoby fizyczne

2. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy – składana przez zarządców nieruchomości wielolokalowych

WZÓR – przykład wypełnienia deklaracji

——————————————————————

Od 1 lipca 2013r. odbiorem odpadów na terenie naszej gminy będzie zajmować się firma Brzeskie Zakłady Komunalne Sp z o.o. z/s Brzesko ul. Słowackiego 1.

Odpady segregowane: plastik, szkło, makulatura odbierane będą 1 x w miesiącu, pozostałe odpady których nie wysegregujemy (tzw. zmieszane – balast) odbierane będą 2 x w miesiącu.

HARMONOGRAMY ODBIORU

——————————————————————

Schemat przepływu odpadów komunalnych, odbieranych przez Brzeskie Zakłady Komunalne od mieszkańców z terenu Gminy Brzesko.

odpady

——————————————————————

SEGREGUJMY ODPADY WSZYSCY NA TYM ZAOSZCZĘDZIMY – ulotka

——————————————————————

Nowy System Gospodarowania Odpadami

——————————————————————

DOBRE PRAKTYKI W EUROPIE – Tarnowski Organizator Komunalny

NIE TRUJCIE SIEBIE I INNYCH!