2017-2018

  Uchwały z dnia 30.01.2017 r.

Uchwała Nr XXXIV (234)2017  w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (235)2017  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko – załącznik-nr-1, załącznik-nr-2, załącznik-nr-3,

Uchwała Nr XXXIV (236)2017  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (237)2017  w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Brzesku na rok 2017

Uchwała Nr XXXIV (238)2017  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzesko w 2017 roku

Uchwała Nr XXXIV (239)2017  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Brzesko do projektu pn. Zintegrowany produkt turystyczny  Subregionu tarnowskiego „ Trasy Rowerowe Pogórza”

 

Uchwały z dnia 22.02.2017 r.

Uchwała Nr XXXV (240)2017 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Brzesko na rok2017

Uchwała Nr XXXV (241)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na budowę chodników

Uchwała Nr XXXV (242)2017  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego na dofinansowanie realizacji programów zdrowotnych

Uchwała Nr XXXV (243)2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXXV (244)2017  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Brzesko na lata 2016 – 2022

Uchwała Nr XXXV (245)2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXXV (246)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ul. Kościuszki nr 2

Uchwała Nr XXXV (247)2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu dotyczącej lokalu użytkowego stanowiącego część nieruchomości zabudowanej, położonej w Brzesku przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 2 

 

Uchwały z dnia 08.03.2017 r.

Uchwała Nr XXXVI (248)2017 w sprawie przyjęcia „ Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brzesko” po weryfikacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie