Komisje Rady

Komisja Gospodarki Finansowej     plan pracy

 1. Jarosław Sorys – przewodniczący komisji,
 2. Leszek Klimek,
 3. Franciszek Brzyk,
 4. Adam Smołucha,
 5. Stanisław Góra,
 6. Grzegorz Kolbusz,
 7. Krzysztof Ojczyk

Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska i Rolnictwa     plan pracy

 1. Adam Kwaśniak – przewodniczący komisji,
 2. Piotr Wyczesany,
 3. Jerzy Gawiak,
 4. Marcin Ciurej,
 5. Edward Knaga,
 6. Bogusław Babicz,
 7. Ewa Chmielarz

Komisja Oświaty Kultury i Sportu     plan pracy

 1. Bogusław Babicz – przewodniczący komisji,
 2. Barbara Borowiecka,
 3. Kazimierz Sproski,
 4. Franciszek Brzyk,
 5. Maria Kądziołka,
 6. Jarosław Sorys,
 7. Krzysztof Bogusz,

Komisja Spraw Obywatelskich,  Porządku Publicznego i Promocji     plan pracy

 1. Krzysztof Bogusz – przewodniczący komisji,
 2. Adam Kwaśniak,
 3. Piotr Wyczesany,
 4. Jerzy Gawiak,
 5. Krzysztof Stępak,
 6. Marcin Ciurej,
 7. Bogusław Babicz,

Komisja Rewizyjna     plan pracy

 1. Barbara Borowiecka – przewodniczący komisji,
 2. Krzysztof Bogusz,
 3. Kazimierz Sproski,
 4. Grzegorz Kolbusz,
 5. Marcin Ciurej,
 6. Maria Kucia,
 7. Maria Kądziołka,
 8. Leszek Klimek

Komisja Zdrowia Pomocy Społecznej i Rodziny    plan pracy

 1.  Grzegorz Kolbusz – przewodniczący komisji,
 2. Barbara Borowiecka,
 3. Maria Kucia,
 4. Anna Lubowiecka,
 5. Adam Smołucha
 6. Ewa Chmielarz,
 7. Krzysztof Ojczyk,

————————————————–

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     regulamin  pracy

 1. Pabian Renata – przewodnicząca
 2. Put Krystyna – z-ca przewodniczącej
 3. Michałowska Maria – sekretarz
 4. Baranek Bogdan
 5. Kamiński Paweł
 6. Kilian Jan
 7. Kłos Danuta
 8. Krawczyk Marek
 9. Wróbel Marcin

Społeczna Komisja Mieszkaniowa     regulamin  pracy

 1. Kramer Jadwiga – przewodnicząca
 2. Czapkowska Elżbieta
 3. Czyżycka-Paryło Bogusława
 4. Grodny Zdzisław
 5. Kądziołka Maria
 6. Klimek Mieczysława
 7. Kubas Józef
 8. Kucia Maria
 9. Ojczyk Krzysztof
 10. Skowron Marta
 11. Święch Rozalia
 12. Zydroń Wit