Władze Gminy

Grzegorz Wawryka  Burmistrz Brzeska

Grzegorz Wawryka
Burmistrz Brzeska

tel. 146862600

 

 

Jerzy Tyrkiel Z-ca Burmistrza

Jerzy Tyrkiel
Z-ca Burmistrza

tel. 146862600
e-mail: burmistrz2@brzesko.pl

 


sekretarz

Stanisław Sułek
Sekretarz Gminy

tel. 146863100 wew. 113
e-mail: sekretarz@brzesko.pl

 

 

skarbnik

Celina Łanocha
Skarbnik Gminy

tel. 146862605
e-mail: skarbnik@brzesko.pl

Posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ

Uprzejmie zawiadamiam, że posiedzenie KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU odbędzie się dnia : 27 LIPCA 2017 R . / CZWARTEK / O GODZINIE 12 00
W SALI OBRAD U RZĘDU M IEJSKIEGO W B RZESKU, UL . G ŁOWACKIEGO 51.
P ROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA :
1. Przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji Gminy Brzesko .
2. Analiza pism skierowanych na komisje, sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brzesku
Barbara Borowiecka