Władze Gminy
 tomasz-latocha

Tomasz Latocha
Burmistrz Brzeska

tel. 14 68 63 100
e-mail: burmistrz@brzesko.pl

 grzegorz-brach

Grzegorz Brach
Z-ca Burmistrza

tel. 14 68 63 100
e-mail: burmistrz2@brzesko.pl

  Absolwent filologii polskiej, studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zarządzania finansami publicznymi w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej. Samorządowiec z dwudziestoletnim doświadczeniem, radny rady gminy, wiceprzewodniczący rady, w latach 2002 – 2014, wójt gminy Dębno, w latach 2015 – 2018 zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Doktorant  Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie.

 sekretarz

Stanisław Sułek
Sekretarz Gminy

tel. 146863100 wew. 113
e-mail: sekretarz@brzesko.pl

 skarbnik

Celina Łanocha
Skarbnik Gminy

tel. 146862605
e-mail: skarbnik@brzesko.pl